4+3 syytä luoda markkinoinnin automaatiosuunnitelma ja tavoitteet

Markkinoinnin automaatiojärjestelmillä on kymmenittäin hyötyjä, joita ne tuovat yrityksen arkeen. Järjestelmillä voidaan huolehtia niin toistuvista toimenpiteistä kuin räätälöidysti rakennetuista asiakaskokemuksistakin. Lähes loppuun kulutettu sanonta "hyvin suunniteltu on puoliksi tehty" pätee myös markkinoinnin automaatiojärjestelmien käyttöön. Ilman etukäteen luotuja suunnitelmia ja niiden pohjalta määriteltyjä tavoitteita ei yritys saa järjestelmästä kaikkia sen hyötyjä irti. Tämän vuoksi listasimme 4 + 3 syytä miksi yrityksesi on syytä määritellä tavoitteet ja suunnitelmat markkinoinnin automaatiojärjestelmän tehokkaan käytön varmistamiseksi.

4 syytä miksi yrityksesi tarvitsee suunnitelman markkinoinnin automaation käyttöön

1. Suunnitelma kirkastaa miten tehdään ja kelle tehdään

Markkinoinnin automaatiojärjestelmillä voidaan tehdä kymmeniä ja satoja toimenpiteitä samanaikaisesti. Suunnitteleminen varmistaa, että yritys on etukäteen ajatellut heidän asiakkaitaan, miettinyt kuka on tavoiteltu ostajapersoona ja millaiset sisällöt häntä kiinnostavat.

 

New call-to-action

 

2. Suunnitelma helpottaa automaatiopolkujen rakentamista

Suunnittelemalla etukäteen erilaiset kohderyhmät ja viestityylit helpotetaan erilaisten polkujen rakentamista, kun rakentajalla on selkeä kuva siitä, mitä hän on tekemässä.

3. Suunnitelma varmistaa asiakaslähtöisyyden

Viettämällä hetken etukäteen miettien mitä lisäarvoa markkinoinnin automaatio tuo yrityksen asiakaspolkuihin varmistetaan, että erilaisten automaatiopolkujen käyttäminen on perusteltua ja asiakaslähtöistä. Markkinoinnin automaatiojärjestelmän ei ole tarkoitus pommittaa potentiaalista liidiä turhilla viesteillä vaan parantaa heidän asiakaskokemustaan.

4. Suunnittelemalla helpotetaan työn jatkuvuutta

Yritysten arki on usein kiireistä ja hektistä. Arjen pyörteissä suunnitelmien merkitys korostuu entisestään. Yrityksen tulee suunnitella automaatiopolut ja automaatiojärjestelmän käyttötarkoitukset etukäteen, jotta kiireessä järjestelmä ei jää alakynteen ja unohdu kokonaan.

3 syytä miksi yrityksesi tarvitsee tavoitteita markkinoinnin automaation käyttöön

1. Tavoitteilla luodaan tarkoitus markkinoinnin automaation käyttöön

Ilman etukäteen asetettuja tavoitteita ei markkinoinnin automaatiolla ole kirkastettua tarkoitusta yrityksen toiminnassa. Miettimällä etukäteen mitä halutaan saavuttaa varmistetaan, että järjestelmän käyttö on perusteltu osa yrityksen arjen tekemistä.

2. Tavoitteet luovat toiminnan mittarit

Selkeiden S.M.A.R.T-tavoitteiden pohjalta yritys luo mittarit tekemiselleen. Samoin toimitaan myös markkinoinnin automaation kanssa. Erilaisille poluille ja toimenpiteille tulee luoda mittarit, joilla niiden onnistumista mitataan. Näin varmistutaan, että suunnitellut polut ja toimenpiteet tuottavat toivottua tulosta ja palvelevat yrityksen tavoitteita.

 

SMART tavoitteet, S.M.A.R.T tavoitteet, tavoitteiden saavuttaminen

 

 

3. Tavoitteet tuovat dataohjautuvuuden markkinoinnin tekemiseen

Kaiken tekemisen keskiössä tulee olla asiakaskokemus. Markkinoinnin automaatioiden rakentamisen alkumetreillä yritys ei välttämättä vielä tiedä mitkä asiat toimivat heidän asiakkailleen ja mitkä eivät. Markkinoinnin automaatiojärjestelmä tuottaa valtavan määrän dataa yritykselle. Dataa seuraamalla ja linjaamalla sen tavoitteisiin sekä mittareihin varmistutaan siltä, että toimenpiteet tuottavat toivottua tulosta. Markkinoinnin automaatiojärjestelmän käytössä on hyvä ottaa käyttöön kokeilullisuuden kulttuuri ja kokeilla mitkä asiat toimivat, sekä mitkä eivät. Mikäli ensimmäiset toimenpiteet eivät tuota tulosta on aika miettiä seuraavia ja seurata, toimivatko ne suunnitelluissa kohderyhmissä tehokkaammin. Näin yritys saa kaiken hyödyn irti automaatioistaan.

New call-to-action

Sinua voisivat kiinnostaa myös nämä artikkelimme: