8 ajatusta markkinoinnin automaatiosta

1. Markkinoinnin automaatiojärjestelmä tehostaa myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä

Markkinoinnin automaatiojärjestelmä on tarpeellinen apu yrityksille, joissa markkinoinnin ja myynnin henkilöstöt ovat erillään, eivätkä viesti keskenään muuten kuin kuukausipalavereissa. Markkinoinnin automaatiojärjestelmä auttaa myös tiimejä, joissa myynti ja markkinointi tekevät jo yhteistyötä. Markkinoinnin automaatiojärjestelmä vapauttaa aikaa yhteistyöhön toteuttamalla toistuvat tehtävät, kuten jatkuvien sähköpostiviestien lähettämisen ja liidien segmentoinnin.

Markkinoinnin tiimi voi suunnitella automaatiot niin, että automaatiojärjestelmä lähettää vinkin liidistä myynnille vasta, kun hän on sitoutunut tiettyihin ominaisuuksiin sivuilla tai toteuttanut tiettyjä toimenpiteitä. Näin myynti ei soita jääkylmille liideille turhaan, vaan aikaa säästyy lämpimiin liideihin panostamiseen. Markkinoinnin ei vuorostaan tarvitse manuaalisesti hoitaa erinäisiä huolintaan liittyviä toimenpiteitä, kun järjestelmä huolehtii niistä heidän puolestaan.

 

2. Markkinoinnin automaation hyödyntäminen vaatii tavoitteita

Automaatioita voi suunnitella aamusta iltaan, jos työaikaa liikenee erilaisten polkujen rakentamiseen. Kuitenkaan kaikkea hyötyä markkinoinnin automaatiosta ei saa irti ilman, että yritys on asettanut toiminnoille selkeitä tavoitteita, joita kohti automaatiot kuljettavat liidiä. Onko jokaisella lähtevällä sähköpostilla tarkoitus? Palvelevatko ne yrityksen tavoitteita? Jokaisen viestin ei tarvitse näyttää myyvältä tai markkinoivalta, vaan viesti voi olla esimerkiksi viihteellinen, mutta sen tulee silti jollain tavalla palvella yrityksen suurempia tavoitteita. Ilman tavoitteita markkinoinnin automaatio pallottelee liidiä pyörteissään kuin ikiliikkujaa, joka ei koskaan löydä määränpäätään.

 

3. Markkinoinnin automaatiojärjestelmällä voi tehdä muutakin kuin vain sähköposteja

Monissa yrityksissä markkinoinnin automaatiojärjestelmä mielletään edelleen sähköpostien lähettämisen järjestelmänä. Markkinoinnin automaatiojärjestelmä taipuu kuitenkin lukemattomiin muihinkin ominaisuuksiin liidien segmentoinnista ja prospektoinnista retarget-markkinointiin. Riippuen järjestelmästä voit myös ylläpitää erilaisia sisältöjä, kuten yrityksesi blogia ja sosiaalisen median kanavia. Järjestelmään voit luoda monimutkaisia polkuja, jotka aktivoituvat erilaisten tunnisteiden perusteella. Erilaiset markkinoinnin automaatiojärjestelmät tarjoavat lähes rajattoman määrän erilaisia ominaisuuksia, joiden hyödyntämisessä useat yritykset ovat vielä lapsen kengissä.

 

4. Markkinoinnin automaatiojärjestelmiä on useita erilaisia ja niiden ominaisuudet vaihtelevat

Syötä hakukoneeseen sanat ”markkinoinnin automaatiojärjestelmä”. Esimerkiksi Googlesta saat suomeksi yli 13 000 hakutulosta. Jos vaihdat kielen englantiin, nousee määrä yli 238 miljoonaan. Markkinoinnin automaatiojärjestelmiä löytyy kymmeniä, jopa satoja, erilaisia. Kansainvälisiä jättejä ovat Hubspot ja Marketo, mutta kotimaasta löytyy myös järjestelmiä esimerkiksi Vineltä ja Lianalta. Jokainen järjestelmä tarjoaa käyttäjälleen hieman erilaisia ominaisuuksia ja integraatioita. Miettiessään automaatiojärjestelmän hankintaa on erittäin tärkeää, että yrityksesi tietää, mitä kaikkea tarvitsette. Haluatteko lähettää sähköposteja, hallinnoida sosiaalisen median kanavia, ylläpitää blogia, pyörittää verkkosivuja tai esimerkiksi integroida CRM-järjestelmän? Tuntemalla yrityksen tarpeet on helpompi tutustua järjestelmien tarjoamiin ominaisuuksiin, sillä jokainen järjestelmä tarjoaa erilaisia asioita ja ominaisuuksia.

 

5. Markkinoinnin automaation tehtävä on tarjota lisäarvoa, ei spämmätä

Parhaimmillaan markkinoinnin automaatio tarjoaa verkkosivukävijälle tai sosiaalisen median seuraajalle erinomaisen, monipuolisen ja yksilöidyn digitaalisen asiakaskokemuksen. Asiakaskokemuksen, joka ohjautuu ja rakentuu kävijän mielenkiinnonkohteiden ja toimintojen mukaan. Asiakaskokemuksen, joka tuottaa lisäarvoa ja saa kävijän palaamaan sivuille uudelleen. Pahimmillaan automaatio voi kuitenkin muuntua spämmääväksi paholaiseksi, joka lähettää kirjoitusvirheiden täyteisiä sähköposteja päivittäin täysin vääristä aiheista ja muutaman viikon jälkeen saa kävijän etsimään jo kilpailijan palveluita. Panostamalla automaatioihin ja miettimällä erilaisten vaiheiden rooleja tarkasti varmistaa, ettei automaatio tuota enemmän negatiivisia kuin positiivisia tuntemuksia.

New call-to-action

6. Markkinoinnin automaatiojärjestelmä on investointi yrityksen omaan toimintaan

Markkinoinnin automaatiojärjestelmä tarjoaa lisäkädet yrityksen toimintaan ja on sijoitus yrityksen omaan tekemiseen. Markkinoinnin automaatiojärjestelmät ovat harvoin ilmaisia, vaikka kustannukset vaihtelevatkin laajasti. Usein kalliimmat järjestelmät tarjoavat ominaisuuksia laajalta skaalalta. Tehdessä järjestelmä valintaa on viisasta katsoa myös muutaman vuoden päähän tulevaisuuteen. Näin välttää väärät järjestelmävalinnat, jotka täytyy vaihtaa heti ensimmäisen vuoden jälkeen tarpeiden kasvaessa.

 

7. Markkinoinnin automaatiojärjestelmän käyttöönotto vie aikaa

Markkinoinnin automaatiojärjestelmä tarjoaa valtavan määrän hyötyjä yrityksen myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen. Yrityksen, joka harkitsee markkinoinnin automaatiojärjestelmän hankkimista, on kuitenkin hyvä muistaa, että automaatiojärjestelmän käyttöönotto ei tapahdu yhdessä yössä, eikä välttämättä yhdessä viikossakaan. Automaatiojärjestelmään tutustuminen, automaatioiden suunnittelu, mahdollisten ostajapersoonien määrittely, ostopolkujen suunnittelu ja sisällöntuotanto vievät aikaa. Lisäksi automaatiojärjestelmän käyttäminen on jatkuva prosessi, jonka aikana erilaisia polkuja, konversiopisteitä ja sisältöjä arvioidaan sekä muokataan tarpeen vaatiessa. On tärkeää, että yritys on realistinen odotuksissaan automaatiojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä, eikä odota tuloksia heti ensimmäisiltä viikoilta vaan investoi tarpeeksi aikaa järjestelmän tehokkaaseen käyttöönottoon.

 

8. Markkinoinnin automaatio ei korvaa työntekijöitä

Hankit yrityksellesi markkinoinnin automaatiojärjestelmän ja päätät samalla irtisanoa puolet 90% markkinoinnin tiimistä ja 50 % myynnin tiimistä. Näin ei kannata toimia. Markkinoinnin automaatio ei ole kaikkivoipainen robotti, joka hoitaa kaiken myynnin ja markkinoinnin puolestasi. Kyseessä on työkalu, jonka ohessa tarvitset edelleen jonkun luomaan sisällöt, käymään asiakaskäynneillä, luomaan automaatiot, seuraamaan automaatioita, luomaan uusia automaatioita ja analysoimaan tuloksia. Markkinoinnin automaatiojärjestelmä tarjoaa yrityksellesi uusia kanavia liidien hankkimiseen ja toistuvien tehtävien automatisointiin, jotta työntekijöillesi jää aikaa tehdä tehtäviä, jotka suorittaa kaikkein parhaiten ihminen.

New call-to-action

Lisää luettavaa markkinoinnin automaatiosta? Lue nämä: