Kolme askelta verkon kanavien visuaalisuuden yhtenäistämiseen

Mieti mielessäsi yrityksiä ja mainoksia, jotka olet viime aikoina nähnyt. Mitkä ovat jääneet mieleen? Veroviraston Mörkö-sivu jääkiekon MM-kullan aikaan ja heidän Instagram-tilinsä innovatiivisuus, Fantan pirteä ilme ja graafiset elementit tai ehkä Lidlin viimeinen kesäpäivä ja muut Grillimaisteri mainokset ja viestit? Yhtenevyys yrityksen markkinoinnissa, myynnissä ja viestinnässä tekee kokonaisuudesta toimivan ja mieleenpainuvan.

Yhtenevät kanavat helpottavat tunnistettavuutta

Meistä jokainen varmasti tunnistaa televisiota katsoessaan mainoksen, jonka mainostajan tietää jo ennen, kuin yrityksen logo pamahtaa ruudulle. Nämä yritykset ovat onnistuneet luomaan fiiliksen, joka välittyy katsojalle tai kuulijalle. Yhtenevä visuaalinen linja ja viesti tekevät yrityksestä helposti tunnistettavan. Esimerkiksi Fazerin mainoksissa yhdistäviä tekijöitä ovat musiikki sekä seesteisyyttä henkivä värimaailma ja rauhallisuus. Varmasti useimmat meistä tunnistavat mainoksista Sinisen hetken jo kauan ennen lopun sinistä mainostekstiä.

Yhtenevä ja tunnistettava ilme rakentaa todistetusti luotettavuutta asiakasryhmässä. Yhtenevän ilmeen merkitys on helposti nähtävissä myös jokapäiväisessä arjessa. Henkilöt, jotka toistavat heille ominaisia toimintamalleja koetaan useimmiten luotettavina, kun taas henkilöt, joista ei koskaan tiedä mitä he tekevät seuraavaksi, voidaan kokea helposti epäluotettavina. Tämän vuoksi yhtenevän ilmeen ja visuaalisen brändin kehittäminen on yritykselle pitkän tähtäimen sijoitus, joka rakentaa luotettavuutta ja asiantuntijuutta.

Yhtenevät kanavat luovat loogista harmoniaa

Vuosia sitten yrityksen markkinointikanavat olivat nykyistä rajatumpia: yrityksellä saattoi olla tuote-esite, yksi TV-mainos ja verkkosivut. Näiden visuaalisen ilmeen ja viestin yhtenäistäminen oli yksinkertaisempaa kuin nykyään. Verkkosivutkin olivat aiemmin maksimissaan kolmen sivun kokonaisuuksia, joista löytyi etusivu, palvelut ja yhteystiedot.

Nykyään, digimarkkinoinnin monimuotoistumisen myötä, verkkosivujen lisäksi yrityksellä on hallinnoitavanaan useita sosiaalisen median kanavia, jopa omia sovelluksia, joita jokaista käytetään hieman eri tarkoitukseen. Tämän vuoksi visuaalisuuden, yrityksen käyttämän äänensävyn ja viestin pitää olla hyvin mietittynä ennen kuin markkinointia lähdetään suunnittelemaan. Näin varmistetaan se, että yhtenevyys säilyy kanavasta toiseen siirryttäessä ja se, että jokainen markkinoinnin teko on osa suurempaa kokonaisuutta.

Kun visuaalinen ilme ja viesti ovat harmoniassa kaikissa kanavissa, on asiakkaan tai mahdollisen tulevan kumppanin helppo lähestyä yritystä riippumatta kanavasta. On asiakkaan näkökulmasta haastavaa ja turhauttavaa, jos esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on täysin eri tyyli ja viesti, kuin verkkosivuilla. Tunnelman katkeaminen on yritykselle haitallista.

Onnistuakseen visuaalisuuden yhtenäistämisessä on hyvä miettiä seuraavia kolmea kohtaa:

  1. Mitä fiilistä halutaan välittää?

Tämä on hyvä kysymys visuaalisuuden ja yrityksen viestinnän mietinnässä. Minkälaisen ensimmäisen mielikuvan yritys haluaa antaa itsestään ja minkälaista fiilistä he haluavat välittää tulevaisuudessa. Onko yrityksen fiilis yllättävä ja hauskan räväkkä, onko se harmonisen seesteinen, onko se iloisen pirteä vai tahattoman cool? Kun fiilis on mietittynä, on helppo lähteä etsimään referenssejä kyseisestä fiiliksestä esimerkiksi Pinterestistä.

  1. Missä muodossa fiilistä välitetään?

Mitkä kanavat yrityksellä on käytössä? Jos yritys käyttää digimarkkinoinnissaan esimerkiksi Instagramia, Facebookia, Youtubea ja verkkosivuilta löytyvää blogia, miten määritelty fiilis tuodaan näihin kanaviin? Käytetäänkö kanavissa videoita, kuvia, tekstiä, gif-kuvia, runoja, pitkiä esittelyjä, tai artikkeleita? Millaisella kuva- ja videomaailmalla tuodaan esiin esimerkiksi harmonista seesteisyyttä tai tahatonta cooliutta? Otetaanko käyttöön värikuvat, vai mustavalkoiset; näkyykö kuvissa työntekijöitä vai mahdollisesti muita hahmoja? Miettimällä vastauksia kaikkiin näihin saadaan aikaan selkeä kuvan siitä, miltä yrityksen visuaalisuuden tulisi näyttää.

  1. Miten yrityksen arvot saadaan esille kaikissa kanavissa?

Yrityksen toimintaa määrittävät arvot, joiden mukaan se pyrkii toimimaan. Visuaalisuutta ja sen yhtenäistämistä mietittäessä on hyvä pohtia, miten visuaalinen ilme, henki ja fiilis tuovat esiin yrityksen arvoja. Jos yrityksen arvona on esimerkiksi asiantuntijuus, voitaisiinko sitä nostaa visuaalisessa ilmeessä jollain tavalla esiin? Digimaailmassa arvoja voi tuoda hienovaraisesti esiin vivahteissa, väreissä, sanavalinnoissa ja tunnelmassa niin, että asiakkaalle välittyy kokonaiskuva yrityksestä, johon voi luottaa.

Visuaalinen kokonaisuus vaikuttaa kaikkeen. Henki, fiilis, ilme ja viesti rakentavat yhtenevää olemusta yritykselle. Visuaalisuuden ja sen kokonaisuuden rakentaminen on pitkäaikaista työtä, mutta panostamalla siihen mahdollistaa sen, että muutaman vuoden päästä joku voi katsoa yrityksesi mainosta ja tunnistaa heti alkumetreiltä sen juuri teidän yritykseksenne viestiksi.

Tarvitsetko apua visuaalisen ilmeen yhtenäistämisessä:

Ota meihin yhteyttä!

Lisää luettavaa? Tutustu seuraaviin: