Miten ulkoistat yrityksen digimarkkinoinnin?

Digitaalisen maailman osuutta mainonnasta ja markkinoinnista ei voi ylenkatsoa. Vuonna 2018 Suomessa käytettiin digitaaliseen mainontaan yli 400 miljoonaa euroa. Esimerkiksi sosiaaliseen mediaan investoitiin lähes 90 miljoonaa ja hakumainontaan lähemmäs 200 miljoonaa euroa. Summat ovat päätä huimaavia ja kertovat digitaalisen maailman tärkeydestä yrityksille.

Kun oma aika ei riitä tekemään

Suunnitelmalliseen ja tuottavaan digitaaliseen mainontaan ja markkinointiin saa kulumaan paljon aikaa. Ei ole järkevää valuttaa euroja esimerkiksi sosiaalisen median mainontaan, jos ei ole miettinyt tavoiteltavia kohderyhmiä tai ei ehdi A/B testata mainosta ja seurata sen tuloksia. Jos kohderyhmänä ovat esimerkiksi kaikki Pöljän 18-40-vuotiaat, ei mainontaa kannata kohdentaa kaikille suomalaisille.

Suunnitelmallisuuden sääntö pätee niin display-mainonnan visuaalisuuden, hakusanamarkkinoinnin termien ja sisällöntuotannon teemojen suunnitteluun. Tämän vuoksi monella tekijällä saattaakin sujahtaa sormi suuhun ja otsa kurttuun, kun oma aika ei yksinkertaisesti riitä kaiken tekemiseen. Joskus markkinoinnin vastuuhenkilö saattaa tehdä markkinointia oman työn ohessa, jolloin hänen päävastuunsa saattaa olla asiakkuuksien hoidossa tai vaikkapa viestinnässä. Tällöin markkinointi saattaa jäädä muun tekemisen jalkoihin ja näyttäytyä ulospäin satunnaisina yksittäisinä aktiviteetteina, joilla ei aikaansaada haluttua tulosta.

Onneksi markkinoinnin organisoimiseen on olemassa vaihtoehtoja, kuten digitaalisen markkinoinnin ulkoistaminen ammattilaisille.

tilaa digimarkkinoinnin ensiapupaketti

Osittainen ulkoistus mahdollistaa oman tekemisen keskittämisen

Osittainen digitaalisen markkinoinnin ulkoistaminen on paikallaan esimerkiksi silloin, kun yrityksen sisältä ei löydy jonkin tietyn alan osaamista. Sen sijaan, että markkinointia hoitavan työntekijän täytyisi työnsä ohessa oppia hyödyntämään täysin uutta digimarkkinoinnin osa-aluetta, voi yritys ulkoistaa tekemisen. Esimerkiksi yrityksen työntekijä on ammattilainen hakusanamarkkinoinnissa ja display-mainonta sujuu häneltä silmät sidottuna, mutta hän ei pysy mukana sosiaalisen median kanavien jatkuvassa muutoksessa. Tällöin yrityksen toiminnalle voi olla tehokkaampaa antaa sosiaalisen median hallinnointi digimarkkinoinnin ammattilaisten harteille. Näin myös oman työntekijän työ säilyy mielekkäänä, kun hän ei yritä tasapainoilla kaikkien eri tehtävien keskellä, vaan voi panostaa omaan erityisosaamiseensa täysillä.

Kokonaisvaltainen digimarkkinoinnin ulkoistaminen mahdollistaa tehokkaan monikanavaisuuden

Digimarkkinoinnin maailmassa kanavia on satoja. Yrityksellä voi olla markkinointia samanaikaisesti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, hakukoneissa, displayssa, vaikuttajamarkkinoinnissa ja kampanjasivustolla. Mitä suurempi palvelukokonaisuus tai laajempi kohderyhmä, jota yritys tavoittelee, sitä parempi vaihtoehto kokonaisvaltainen ulkoistaminen on. Ulkoistamalla monikanavaiset kampanjakokonaisuudet digimarkkinoinnin ammattilaiselle, varmistetaan se, että yrityksen ääni ja tyyli säilyvät samana kanavasta riippumatta.

Ymmärrys, yhteistyö ja luottamus ovat digimarkkinoinnin ulkoistamisessa tärkeitä

Digimarkkinoinnin ulkoistamista suunnitellessa on hyvä miettiä, miten yhteistyö hoidetaan. Antaako strategian ja sisältösuunnitelman tekemisen digimarkkinointitoimiston hoidettavaksi, suunnitteletteko strategian ja sen ulottuvuudet yhdessä vai toteuttaako digimarkkinointitoimisto yrityksen jo olemassa olevaa strategiaa?

Hyvin hoidettu ja suunniteltu pohjatyö, viestintä ja selkeät suunnitelmat yhteistyön kululle takaavat molemminpuolisen ymmärryksen ja luottamuksen tekemiselle. Investoimalla muutaman tunnin suunnittelupalavereille ja keskusteluille yhteistyön alussa sekä kuukausittaisilla seurantapalavereilla varmistetaan, että digimarkkinointitoimisto ja yrityksesi ovat samoilla linjoilla. Näin voit hyvillä mielin luottaa siihen, että tekemisellä saavutetaan toivottu tavoite - myyntisi kasvu, brändisi tunnettuuden kasvattaminen tai mikä tahansa muu.

asiakaskokemus, asiakaskokemuksen kehittäminen

Ulkopuolinen tekijä tuo ammattitaitonsa yrityksen käytettäväksi

Digimarkkinoinnin ulkoistaminen on investointi omaan aikaasi, kun varmistat, että sinä ja työntekijäsi voitte keskittyä rooleihinne ilman jatkuvaa epävarmuutta siitä, että olette kartalla kaikesta oleellisesta digimarkkinointiin liittyen. Digimarkkinoinnin ulkoistaminen oikealle kumppanille on mahdollisuus nostaa tekeminen uusiin ulottuvuuksiin.

Suunnitteletko digimarkkinointisi ulkoistamista?

Ota meihin yhteyttä!

Tutustu myös näihin: