Digimarkkinointi, digitaalinen markkinointi, sosiaalinen media, digistoori, uudet verkkosivut-206

Botti tukemassa myyntiä ja liidinhankintaa

Vuosi 2019 on ehdottomasti ollut chatbottien vuosi. Interaktiiviset asiakaspalvelijat, rekrytointia tukevat kyselijät ja myyntiä tukevat botit ovat vakiinnuttaneet paikkansa verkkosivustoilla. Chatbotit, kaikissa eri muodoissaan, ovat tulleet jäädäkseen. Ne ovat tulleet pelastamaan yritysten staattiset verkkosivut mahdollistamalla kommunikoinnin verkkosivuvierailijan kanssa. Parhaimmillaan botit muuttavat anonyymit vierailijat tunnistetuiksi liideiksi.

Chatbot yhtenä yrityksen myyjistä

Chatbotista voi valjastaa tärkeän henkilön yrityksen myyntiin, joka varaa aikoja käynneille, kysyy tärkeät myyntiä tukevat kysymykset tai kartoittaa palvelutarpeen jo ennen ensimmäistä myyjän yhteydenottoa. Siinä vaiheessa, kun chatin kautta tulee yhteydenottopyyntö, on se selvä merkki kuumasta liidistä. Chatbottien skaalautuvuus on todella laaja, jonka vuoksi ne ovatkin erinomainen apu pienen, ja suurenkin, yrityksen myynnissä.

Chatbot apuna rekrytoinnissa

Luomalla chatbotiin erilaisia keskustelurunkoja, kysymyksiä ja arvottamalla vastaukset pisteillä, pystytään syntyneistä liideistä erottamaan kaikista kuumimmat. Tämän vuoksi chatbotin voi ottaa osaksi myös yrityksen rekrytointia. Rekrytoiva chatbot voi kysellä potentiaalisen hakijan intresseistä, työtunneista ja kiinnostuksen kohteista. Vastauksen perusteella tekijän voi pisteyttää niin, että HR voi ottaa yhteyttä kaikkein potentiaalisimpiin hakijoihin heti, näin tehostaen HR:n työtä.

Chatbot liidinhankinnassa

Chatbottien vahvuus piilee niiden ihmismäisyydessä. Tavallisten kyselyiden ja lomakkeiden täyttäminen voi usein tuntua käyttäjästä mekaaniselta toimenpiteeltä, josta puuttuu ihmiskontaktin tuntu. Chatbotin kanssa keskustellessa tuo raja mekaanisen toimenpiteen ja henkilökohtaisen keskustelun välillä sumenee. Tämän vuoksi chatbot voi olla äärimmäisen tehokas keino hankkia yritykselle myös uusia liidejä, sillä lomakkeen sijasta ihminen voi keskustella esimerkiksi Bernard tai Bianca Botin kanssa.

Chatbot tukemassa asiakaskokemusta

Bottien ihmismäisyyttä voi hyödyntää myös osana asiakaskokemuksen kehittämistä tai palvelutarjontaa. Yritys voi ohjata henkilön keskustelemaan palautteista yrityksen palautebotin kanssa tai kerätä yhteistyökumppaneilta kehitysideoita kehitysbotin avulla. Osan boteista voi asettaa ilmestymään silloin, kun henkilö on poistumassa yrityksesi sivuilta. Tällöin henkilöltä voi kysyä, löysikö hän etsimänsä tai yleisajatuksia yrityksestä. Näin bottia voidaan hyödyntää asiakaskokemuksen tukemisessa ja kehityksessä.

Chatbottien käytössä maltti on kuitenkin valttia

Chatbotit ovat tulleet jäädäkseen ja niiden käyttö kasvaa jatkuvasti. Jokaisen yrityksen on hyvä muistaa, ettei chatbottia tarvitse tai kannatakaan laittaa jokaiseen verkkosivun nurkkaan, vaan hyödyntää niitä taktisesti osana yrityksen omaa tekemistä. Näin chatboteista saadaan kaikki hyöty irti samalla, kun vältetään hermostuttamasta kävijää jatkuvalla keskustelutulvalla. Hyvin suunniteltu ja toteutettu botti tukee, auttaa ja tehostaa yrityksen myyntiä ja markkinointia.

Uskomme, että myös näistä artikkeleista on sinulle hyötyä:

Haluatko kuulla lisää siitä, miten bottien käyttö voisi tukea myös sinun yrityksesi myyntiä?

Me autamme!