Miten kävijästä konvertoidaan liidi? 4 toimivaa tapaa kerätä liidejä.

Uusien liidien hankkiminen voi joskus tuottaa päänvaivaa. Jos liidinhankinta ei ole entuudestaan tuttua, aiemmissa kampanjoissa ei ole onnistuttu, tai yritys ei yksinkertaisesti ole varma, minkä kiven alta niitä liidejä tulisi etsiä, voi liidinhankinta tuntua ylitsepääsemättömän haastavalta. Erilaisia digitaalisia menetelmiä ja verkon kanavia voi hyödyntää liidinhankinnassa. Alla on neljä simppeliä esimerkkiä erilaisista liidinhankintakampanjan muodoista.

1. Arvonta liidinhankinnan muotona

Erilaiset arvonnat ovat tehokas tapa kerätä yhteystietoja yritykselle. Arvonnan voi rakentaa kampanjasivulle, jonne henkilö jättää yhteystietonsa. Kampanjasivulle voi ohjata sosiaalisen median kanavasta tai esimerkiksi yrityksen verkkosivujen etusivulta.

Arvontaa voi hyödyntää liidikampanjan eri vaiheissa. Arvonnasta voi kertoa heti mainoksen yhteydessä innostamassa ihmisiä saapumaan kampanjasivulle. Toinen vaihtoehto on kertoa siitä kampanjasivulla yhteystietokohdan vieressä, jolloin se toimii kannustimena empijöille.

Liidinhankinnan muotona arvonnoissa on suuri onnistumisen mahdollisuus, mutta samalla niissä piilee myös epäonnistumisen riski. Jos arvontalahja ei ole selkeässä yhteydessä kampanjaan, on riskinä vääränlaisten liidien saaminen. Tämän vuoksi kohderyhmän tunteminen ja kampanjakokonaisuuden miettiminen ovat arvonnoissa äärimmäisen tärkeitä.

2. Opas yhteystiedon jättämisen palkintona

Oppaat ja erilaiset datamuodot, kuten infograafit, ovat erinomainen tapa kerätä liidejä, erityisesti B2B-puolella. Potentiaalisille liideille tarjotaan mahdollisuus ladata opas yhteystietoja vastaan.

Oppaan teemaksi kannattaa valita yleisösuosikki omista palveluista. Kiinnostava aihe generoi enemmän liidejä. Oppaan sisältöön on syytä panostaa, sillä huonolaatuinen opas jättää liidille pahan maun suuhun, joka on tietenkin yritykselle huonoa mainosta.

3. Pääsy salaiselle alueelle

Yksi liidinhankintakampanjan muoto ovat erilaiset sisäänpääsyt ns. salaisiin kansioihin, kuten verkkosivujen salasanasuojatulle alueelle. Salasanasuojatulla alueella voi olla esimerkiksi yrityksen koulutusmateriaalia, tarjouksia tai esimerkiksi mahdollisuus seurata yrityksen erilaisia webinaareja.

Erityisyyden kokemus on erittäin hyvä houkutin ihmisille, jonka vuoksi sitä kannattaa hyödyntää myös liidinhankinnan keinona.

4. Testi rakentamassa mielenkiintoa

Suomalaiset tekevät erilaisia testejä mielellään. Testit voi valjastaa myös liidinhankintaan. Testien markkinointi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on äärimmäisen kustannustehokasta. Oikein rakennettuna testit luovat itsestään lisää kohderyhmää, kun testin jo tehneet henkilöt jakavat testituloksiaan verkossa.

Testin eri vaiheisiin voi rakentaa kohtia, joissa vastaajaa pyydetään jättämään yhteystietonsa lisätietoja tai lisäoppia varten. Näin testi taipuu liidien hankintaan sujuvasti.

Kaikki liidinhankinnan muodot eivät toimi kaikissa kohderyhmissä. Ämpäriarvonta voi purra kuluttajaryhmässä, kun taas bisnespäättäjiä se ei välttämättä tavoita. Samoin opas yritysmaailman pyörteistä toimii B2B-kohderyhmässä, kun taas kuluttajiin se ei pure. Tämän vuoksi erilaisia liidinhankinnan muotoja kannattaa testata, analysoida ja muokata niin, että kampanja tuottaa yrityksellesi liidejä mahdollisimman tehokkaasti.

Digistoori on liidinhankinnan ammattilainen. Erilaisten liidinhankinnan kampanjoiden suunnittelu, luominen ja koostaminen ovat osa yrityksen ammattitaitoa. Autamme yritystäsi suunnittelemaan tehokkaimmat liidinhankintakampanjat!

Lisävinkkejä digimarkkinointiin?

Ota yhteyttä!

Lue myös nämä:

Tutustu myös palveluihimme