Digistoori-digitaalisetpalvelut-darken-1

Avainsanatutkimus myynnillisen sisällöntuotannon tukena

Sisällöntuotanto on kuin peli; jokaisella lyönnillä pyritään viemään pelaajaa pidemmälle pelikentällä, tai jokaisella potkaisulla halutaan saada pallo lähemmäs maalia. Maali tai kotipesään saatu pelaaja tarkoittaa yrityskontekstissa tietenkin kauppaa, uutta asiakasta, joka on löytänyt ostopolulla etsimänsä. Ilman avainsanatutkimusta on sisällöntuotanto kuitenkin hakuammuntaa, jossa toivotaan lyönnin osuvan oikeaan paikkaan tai potkun saavuttavan toisen pelaajan, mutta mitään varmuutta asiasta ei ole. Avainsanatutkimus onkin myynnillisen sisällöntuotannon ydin, joka tukee sisällöntuottajaa hänen liikkeissään pelikentällä.

Miksi avainsanatutkimus on tärkeää?

Verkko on täynnä sisältöä. Tänäänkin on jo kirjoitettu monta miljoonaa blogiartikkelia ympäri maailmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että verkossa tietoa etsivälle on myös tarjolla tietoa, todella paljon tietoa. Miten tietoa etsivä löytää juuri sinun sisältösi? Sisällöntuottajan tuottaessa sisältöä yrityksen sivuille tarkoituksena on tarjota joko mielenkiintoista luettavaa, apua kysymyksiin, tukea tekemiseen tai tietoa yrityksen palveluista. Sisällöntuottaja edustaa usein vain yhtä ihmistä tai mahdollisesti muutaman ihmisen tiimiä, jonka tavoittelemassa kohderyhmässä saattaa olla satoja, tuhansia tai satojatuhansia ihmisiä, joiden he toivovat löytävän tuotetun sisällön. Tästä syystä on tärkeää hyödyntää avainsanatutkimusta sisällöntuotannon tukena. Avainsanatutkimus tarjoaa hyödyllistä tietoa siitä, mitä tietoa internetin syövereistä etsitään ja kuinka usein.

Avainsanatutkimukseen kannattaa käyttää aikaa

Avainsanatutkimuksen tekemiseen on hyvä käyttää aikaa samalla, kun laatii sisällöntuotantosuunnitelmaa. Avainsanatutkimuksen tekemiseen löytyy työkaluja, kuten Google Ads. Onnistuneen avainsanatutkimuksen edellytyksenä on se, että tuntee oman toimialan sekä tuotteen tai palvelun niin hyvin, että voi etsiä toimivimpia avainsanoja sisällöntuotantoon. Nämä avainsanat kannattaa listata esimerkiksi excel-tiedostoon, jota käyttää apuna sisältöjen suunnittelemisessa. Määritellyt avainsanat helpottavat myös sisällöntuotantoa silloin, kun se on vastuutettu useammalle henkilölle: terminologia pysyy samana riippumatta siitä, kuka sisältöä tuottaa.

Mitä kovempi kilpailu, sitä vaikeampi näkyvyys

Avainsanatutkimusta tehdessä, riippuen työkalusta, saa usein tietää ainakin seuraavaa dataa: kuukausittaiset hakumäärät ja kilpailutilanteen. Hakumäärä kertoo, miten moni ihminen mahdollisesti on kiinnostunut kirjoitetusta aiheesta, mutta erityisen kiinnostava on kilpailutilanne. Mitä korkeampi kilpailutilanne avainsanalla on, sitä vaikeampi on saada sisältöä näkyviin hakukoneen etusivulla. Näin ollen sisältösuunnitelmaa luodessa tai sisällöntuotannon edetessä on hyvä miettiä, löytyisikö aiheelle rinnakkaistermejä tai vaihtoehtoista kulmaa, jolla hakukonenäkyvyys olisi vähemmän kilpailtu.

Avainsanatutkimus tarjoaa myös mahdollisuuden tutustua vaihtoehtoiseen termistöön omien aihepiirien ympärillä, joka voi helpottaa myös sisällöntuotantoa, jos löytää uusia termejä aiheen ympäriltä.

Sitten vain suunnittelemaan

Avainsanatutkimuksen valmistuttua tarvitsee enää suunnitella ja toteuttaa sisällöntuotanto sen pohjalta. Avainsanoista voi luoda miellekartan tai excelin, jota hyödyntää sisältösuunnitelman luonnissa. Tämän jälkeen on helppo lähteä rakentamaan yrityksen asiantuntijuutta ja ammattitaitoa tukevaa sisältöä, joka saavuttaa uusia ja vanhoja lukijoita hyvän avainsanatutkimuksen tuloksena.

Tarvitsetko avainsanatutkimuksen?

Ota meihin yhteyttä!

Tutustu myös näihin: