Markkinoinnin automaatio osana myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä

Työpaikkasi tiimit istuvat kvartaalipalaverissa. Toimitusjohtaja puhuu edellisen kvartaalin tuloksista. Kasvutavoitteista puhuttaessa myynnin henkilöstö puhuu liidien laadun puutteellisuudesta, mutta asiaan ei pureuduta laajemmin. Markkinointi käy läpi numeroita, kampanjoita sekä erilaisia projekteja, joita heillä on meneillään. Palaverin jälkeen jokainen yksikkö poistuu omiin suuntiinsa, sillä tarvittavat numerot ja tiedot on käsitelty.

Tiimien välinen viestintä vaatii aikaa

Markkinoinnin ja myynnin yhteistyön taso on tällä tasolla monissa organisaatioissa. Tilanteeseen vaikuttavat usein kommunikaation ja yhteistyön haasteet. Myynti ja markkinointi eivät ole yhdessä käyneet läpi yrityksen kasvua tukevia toimenpiteitä, sekä sitä, miten molemmat tiimit voivat auttaa toisiaan. Markkinointi ei ole kysynyt myynniltä millaisia liidejä he oikeastaan tarvitsevat, eikä myynti ole kysynyt markkinoinnilta millaisia liidinpisteytyksen ja liidien lämmityksen toimenpiteitä he voisivat tehdä. Tiimien välinen viestintä vaatii kuitenkin aikaa ja istumista yhteisten tavoitteiden äärelle. Tätä aikaa ei usein ole vuositavoitteiden ja kvartaalinumeroiden pyöriessä mielessä. Markkinoinnin automaatiojärjestelmä on omiaan auttamaan tällaisen myynnin ja markkinoinnin rakenteen toimintaa.

Markkinoinnin automaatiojärjestelmä tekee toistuvat tehtävät puolestasi

Markkinoinnin automaatio sopii erinomaisesti tehostamaan myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä. Markkinoinnin automaatiojärjestelmä huolehtii erilaisista toistuvista toimenpiteistä yrityksen tiimien puolesta, jolloin aikaa jää yhteisten toimenpiteiden suunnitteluun.

Myynnin tiimisi voi esimerkiksi pyytää markkinoinnilta liidejä, jotka tuntevat jo hieman yritystänne ja ovat mahdollisesti ladanneet jotain yrityksenne materiaaleja. Markkinoinnin tiimi voi vuorostaan luoda polkuja automaatiojärjestelmään, jossa vasta tiettyjen määriteltyjen toimenpiteiden jälkeen liidi ohjataan myynnille. Polku voi kulkea esimerkiksi chatbot-keskustelun, oppaan latauksen ja kolmen luetun sähköpostin kautta, jonka jälkeen järjestelmä lähettää viestin myyjälle lämpimästä liidistä. Myyjä voi vuorostaan luoda toimenpideketjuja yhteydenoton yhteyteen. Esimerkiksi jos myyjä ei saa liidiä kiinni voi hän käynnistää sähköpostiketjun, jossa järjestelmä lähettää ennalta määrätyt sähköpostit liidille ja muistutukset myyjälle. Automaatiojärjestelmä on ottanut hoitaakseen toistuvia polkuja, joiden toteuttamiseen kului tekijöiltä ennen paljon aikaa. Nyt molemmat tiimit voivat panostaa työhönsä ja innovointiin uudella motivaatiolla.

Markkinoinnin automaatiojärjestelmä antaa aikaa ideoille

Uuden kvartaalipalaverin aikaan yrityksesi myynnin ja markkinoinnin tiimi keskustelevat omista projekteistaan ja numeroista. Omien toimenpiteidensä lisäksi tiimit käyvät läpi myös yhdessä tuloksia ja tavoitteita myyntiä tehostavista toimenpiteistä. Markkinoinnin automaatio on vapauttanut tiimien aikaa. Aiempien tehtäviensä lisäksi myynnin ja markkinoinnin tiimeillä on ollut yhdessä aikaa kehittää yhteistyötään, etsiä uusia ideoita tekemiseensä, kehittää ja tarkentaa kohderyhmiä ja suunnitella uusia polkuja ja metodeja entistä laadukkaampien liidien hankintaan.

Digistoorin markkinoinnin automaation ratkaisut

Lisää tietoa markkinoinnin automaatiosta? Lue nämä: