Markkinoinnin automaatio parantamassa laadukkaiden B2B - liidien hankintaa

Verkkosivuilta löytyy kampanjasivu, jolta löytyy opas, jonka ladatakseen henkilön täytyy jättää yhteystietonsa. Blogin sivupalkissa näkyy mahdollisuus tilata uutiskirje ja case-sisällöstä löytyy botti, joka tiedustelee kiinnostuksen kohteita ja tarjoaa mahdollisuutta yhteydenottopyynnön jättämiselle. Nämä kaikki ovat erilaisia liidien hankkimiseen tarkoitettuja keinoja. Kaikkia näitä voi toteuttaa erilaisissa alustoissa; kampanjasivun voi toteuttaa Unbouncessa, oppaan lähettämisen voi hoitaa automoidulla sähköpostilla Mailchimpistä ja botti voi olla toteutettuna Leadoon tai muun bottijärjestelmän kautta.

Useat näistä ohjelmista saa toimimaan yhteistyössä erilaisilla integraatioilla, mutta on myös mahdollista ottaa avuksi markkinoinnin automaatiojärjestelmä.

New call-to-action

Vain parhaat myynnille soittoon

Liidien hankkimisen haaste on myynnillisen yhteydenoton ajoittaminen juuri oikeaan hetkeen. Siihen hetkeen, kun liidillä on ostohousut jalassaan, budjetissaan tilaa, haussa uusi yhteistyökumppani tai tuote, varmuus yrityksesi tuotteen tai palvelun sopivuudesta ja kiinnostus ostaa juuri sinun tuotteesi. Usein liidille soitetaan kuitenkin juuri ennen tuota H-hetkeä, tai juuri sen hujahtaessa ohi. Soiton ajoittaminen on kuin kuunpimennyksen odottaminen. Väärään suuntaan katsominen väärällä hetkellä pakottaa myyjän odottamaan taas seuraavaa pimennystä. Tämän vuoksi markkinoinnin ja myynnin automaatiojärjestelmät tarjoavat tukea yrityksen myynnin ajoittamiseen. Kampanjaa suunnitellessa on tärkeä miettiä, missä vaiheessa itse olisi valmis hankkimaan yrityksen palveluita. Asiantuntevan oletuksen sekä analytiikan tutkimisen avulla, voi ajoittaa soiton lähelle H-hetkeä, ja tähdätä järjestelmän ilmoitus liidistä juuri tuohon hetkeen. Analytiikan ja tiedon lisääntyessä tuota ilmoitusta voidaan siirtää ja muokata niin, että myyjä todella soittaa liidille parhaaseen mahdolliseen aikaan.

Liian aikainen soitto pilaa mahdollisuudet

Kuvitellaan, että yritykselläsi on alussa mainittuja toimintoja verkkosivuillanne. Potentiaalinen asiakkaanne on päätynyt hakukonemainonnan kautta oppaan kampanjasivulle, josta hän tilaa oppaan. Oppaassanne on 45 sivua täyttä asiaa. Markkinointi ja myynti seuraavat oppaan lataajia ja innokas Myynnin Marjaana pirauttaa oppaan lataajalle heti latausta seuraavana päivänä. Oppaan ladannut henkilö on täysin hämmentynyt tilanteesta, sillä hän ei ole vielä ehtinyt sukeltaa sisällysluetteloa syvemmälle, eikä ole siis vakuuttunut vielä yrityksesi ammattitaidosta. Marjaana sopii soiton myöhempään hetkeen, mutta sekin kiireen seassa unohtuu. Kauppa menee liian innokkaan lähdön vuoksi sivu suun.

Tästä oppineena automoitte polullenne uusia vaiheita. Oppaan ladattuaan henkilölle lähtee muutaman päivän päästä sähköposti, jossa kiitetään vielä kerran oppaan latauksesta sekä tiedustellaan tuntemuksia. Tekstissä ohjataan henkilöä tutustumaan myös blogiteksteihin aiheen tiimoilta. Kaikkein innokkain henkilö klikkaa blogitekstin linkkiä, jonka automaatiojärjestelmä heti rekisteröi. Blogitekstistä löytyy aiheeseen liittyvä ladattava muistilista, jonka henkilö lataa ja tilaa vieläpä uutiskirjeenkin. Potentiaalinen liidi avaa ensimmäisen uutiskirjeen ja suuntaa kirjeestä tutustumaan yrityksenne palvelu tai tuotevalikoimaan. Nyt järjestelmä lähettää myyjälle vinkin liidistä ja myyjänne soittaa liidille välittömästi. Liidi on varmistunut yrityksenne ammattitaidosta ja erilaiset blogitekstinne ovat vahvistaneet hänen mielikuvaansa teistä alanne asiantuntijoina. Myyjänne pääsee sopimaan tapaamisen, jossa kauppa syntyy sujuvasti.

New call-to-action

 

 

 

 

 

 

Uusi ostopolku on asiakasvetoinen

Haastavinta digitaalisella aikakaudella on, että ostopolkuun on tullut kymmeniä yksilöllisiä vaiheita lisää. Joku istuu tunteja tutkaillen verkkosivuja, lukien jokaisen blogitekstin ja katsoen kaikki opetusvideot kerralla. Yhden päivän syväluotaavan tutkimisen jälkeen hän on vakuuttunut yrityksen osaamisesta, ja ostaa sen palveluita. Toinen vuorostaan viettää päiviä ja viikkoja pähkäillen, saapuen sivuille ajoittain sosiaalisesta mediasta ja ajoittain Googlesta. Joka kerralla hän tutustuu yritykseen hieman enemmän, mutta ottaa aikansa päätöksen tekemiseen. Erilaisten toimenpiteiden määrä ja laatu vaikuttavat liidin ostoinnokkuuteen, jonka vuoksi markkinoinnin automaatiosta voi olla äärimmäisen paljon hyötyä yritykselle. Järjestelmä seuraa ja rekisteröi tunnetun kävijän liikkeitä, jolloin järjestelmä voi arvioida paljon tarkemmin, milloin ennalta määritellyt toimenpiteet täyttyvät ja kuka liideistä on kulloinkin laadukkain. Näin yritys varmistaa, että myyjä onnistuu useammin soittamaan juuri kuunpimennyksen hetkellä eikä juuri sitä ennen tai sen jälkeen.

Lue myös nämä blogitekstimme markkinoinnin automaatiosta:

Me hoidamme markkinoinnin automaatiot puolestasi

Ota yhteyttä!