Digimarkkinointi, digitaalinen markkinointi, sosiaalinen media, digistoori, uudet verkkosivut-148

Markkinointisuunnitelma kannattaa tehdä viimeistään joulukuussa

Joka vuosi joulukuu tulee varkain. Joulukalenterista on avattu jo 10 luukkua, vaikka mielenmaisema on edelleen marraskuussa. Joulukuussa on jokaisen yrityksen viimeinen mahdollisuus koota markkinointisuunnitelma vuodelle 2020.

Markkinointisuunnitelma kokoaa yhteen koko vuoden eri suunnitelmat, tavoitteet ja toiminnot niin, että yrityksen markkinoinnin kokonaiskuva on helposti hahmotettavissa. Ilman markkinointisuunnitelmaa jäävät monet tärkeät tehtävät helposti kiireessä tekemättä, ja useat markkinoinnin toimenpiteet ovat hakuammuntaa pimeässä, ilman selkeää tavoitetta ja suuntaa. Onneksi vuotta on vielä jäljellä ja ehdit vielä koostaa markkinointisuunnitelman ensi vuodelle!

Mitä markkinointisuunnitelmaan tulee sisällyttää?

Markkinointisuunnitelmaan asetetaan koko yrityksen markkinoinnin ekosysteemi. Ekosysteemiin huomioidaan toiminnan nykytila, tavoitteet, toimenpiteet, eri kanavat, ostajapersoonat ja mittarit, joilla tekemistä arvioidaan vuoden aikana.

Kootaksesi toimivan markkinointisuunnitelman, on yrityksesi vastattava kaikkiin alla esitettyihin kysymyksiin ja luotava niistä kattava kokonaisuus.

Missä ollaan nyt? – Lähtötilanteen analysointi

Markkinointisuunnitelmaa rakentaessa on ensitöikseen palattava kaiken tekemisen alkulähteille, numeroihin ja analytiikkaan. Näitä hyödyntämällä selviää, missä yrityksesi on tällä hetkellä. Analysoimalla tämän hetkisen tilanteen eri kanavissa, markkinoinnin toimenpiteissä, mainonnassa ja sisällöntuotannossa, on yrityksesi helppoa lähteä rakentamaan suunnitelmaa tulevalle vuodelle.

Kelle markkinointia tehdään? – Ostajapersoonien suunnittelu

Yritykselläsi on mahtavia tuotteita ja palveluita, muttet oikeastaan tiedä, kelle niitä myyt. Ostajapersoonien miettiminen ja suunnittelu ovat tärkeä osa markkinointisuunnitelman koostamista. Yritykselläsi voi olla useita potentiaalisia ostajapersoonia, mutta toiminnan tehostamiseksi on järkevää valita tietyt ostajapersoonat. Koska jos koetat luoda sisältöä ja kohdentaa markkinointia kaikille, on suuri riski, että todellisuudessa et tarjoa lisäarvoa kellekään.

Miten ostajapersoonat löydetään? - Kanavatutkimus

Ostajapersoonia suunnitellessa tulee miettiä ainakin seuraavia asioita; demografiset tiedot (ikä, sukupuoli, asuinkaupunki jne.), mitä kanavia hypoteettinen henkilö käyttää, (sähköposti, sosiaalinen media) ja mitkä ovat persoonasi ongelmat (tarvitsee uuden takin, etsii tehokkaampaa markkinoinnin järjestelmää jne.). Näiden avulla pystyt miettimään missä kanavissa sinun todellisuudessa tulisi toimia, ja millaista sisältöä tarjota. Mikäli ostajapersoonasi ovat esimerkiksi alle 25 vuotiaita, kannattaa tuolloin harkita sisällöntuotantoa TikTokissa tai Instagramissa Facebookin sijaan. Tutustuessasi ostajapersooniisi laajemmin voit myös muokata niitä entistä tarkemmiksi ja todenmukaisemmiksi.

Mitä markkinoinnilla halutaan saavuttaa? – Tavoitteiden asettaminen

Tärkeä osa suunnitelman rakentamista on tavoitteiden asettaminen. Tavoitteiden asettamiseen on hyvä soveltaa S.M.A.R.T-mallia= Specific, Measurable, Achievable, Realistic ja Timely, eli suomeksi tavoitteiden tulee olla spesifioituja, mitattavia, saavutettavia, realistisia ja aikarajoitteisia. Tavoitteiden tulee olla siis sellaisia, joita voit mitata selkeästi. Selkeät SMART tavoitteet ohjaavat yrityksen toimintaa ensi vuonna.

 

Miten tavoitteisiin päästään? – Sisältösuunnitelmat

Olet suunnitellut tavoitteesi, ostajapersoonasi ja kanavat, joissa tulet ensi vuonna toimimaan, joten nyt on aika miettiä millaista sisältöä voit tarjota ostajapersoonillesi. Kirjoittaako yrityksesi ensi vuonna jatkuvia blogitekstejä? Tuotatteko erilaista sisältöä eri sosiaalisen median kanaviin? Miten usein sisältöä tuotetaan; useita kertoja päivässä, muutaman kerran viikossa, kerran viikossa? Mitä aiheita sisällöissä käsitellään ja miten kaikki eri kanavat kuroutuvat yhteen niin, että yrityksesi näyttää yhdeltä selkeältä kokonaisuudelta? Miten suunnittelet sisällöt niin, että ne palvelevat ostajapersoonaasi, mutta myös kannustavat ostamaan?

Oheisten kysymysten lisäksi on hyvä olla realistinen yrityksen resurssien suhteen. Haluatte tuottaa sisältöä useisiin kanaviin useita kertoja päivässä, mutta markkinoinnistanne huolehtii yksi ihminen, jonka pöydälle jäävät myös myynnin ja viestinnän tehtävät. Tällöin yritykselläsi ei ole realistisia resursseja toteuttaa suunnitelmaanne. Tällöin tulee miettiä, palkkaatteko ulkoista apua, vähennättekö suunniteltuja toimenpiteitä vai palkkaatteko lisää tekijöitä yritykseenne?

Näihin kysymyksiin vastattuasi on aika rakentaa excel-tiedosto tai muu suunnittelun työkalu, johon koko suunniteltu kokonaisuus asetetaan. Näin sisällöntuotantoa voi hahmottaa kokonaisuutena.

Miten onnistumista mitataan? – Mittareiden asettaminen

Toimivan markkinointisuunnitelman viimeinen osa on mittareiden asettaminen. Miten yrityksesi mittaa onnistumisia? Ovatko onnistumisen mittareita tykkäysprosentit, seuraajamäärät, uudet asiakkaat vai nämä kaikki?

Mittareiden tulee olla sellaisia, jotka todellisuudessa antavat tietoa yrityksen toiminnasta. Ilman tehokkaita mittareita voi helposti päätyä mittaamaan yrityksen liiketoiminnalle täysin mitäänsanomattomia tietoja. Selkeästi suunnitelluilla mittareilla yritys pystyy keräämään hyödyllistä dataa toiminnastaan tasaisesti. Näin yritys voi myös analysoida ja reagoida toimenpiteisiin nopeasti.

Markkinointisuunnitelman rakentaminen vie aikaa, mutta se on investointi ensi vuoteen. Markkinointisuunnitelmalla varmistetaan, että yrityksen markkinoinnissa on selkeät raamit, joiden sisällä toimitaan. Varaamalla aikaa markkinointisuunnitelman tekoon, sijoittaa suoraan ensi vuoden tekemiseen, sillä onhan helpompaa aloittaa tammikuussa tekeminen selkeällä suunnitelmalla.

Suunnitelmissa markkinoinnin kehittäminen? Lue ainakin nämä artikkelit:

Apua markkinoinnin suunnitteluun?

Me autamme!