Näin toteutat onnistuneen liidinhankintakampanjan.

Mitä, Miksi, Miten - Muistilista liidinhankintakampanjaa suunnittelevalle

Onnistuneen liidinhankintakampanjan suunnittelu vaatii aikaa ja paneutumista jo suunnitteluvaiheessa. Joskus arjen kiireen keskellä kampanja kootaan kasaan nopeasti, jolloin on aina riskinä, että jokin pieni, mutta erityisen tärkeä asia jää huomaamatta. Tämän vuoksi olemme koostaneet muistilistan liidinhankintakampanjaa suunnitteleville. Muistilistan avulla voit tarkistaa, että jokaisen kampanjan runko ja elementit on otettu huomioon parhaiden tulosten varmistamiseksi.

1. Mihin tarkoitukseen liidejä kerätään?

Liidinhankintakampanjan suunnittelu tulee aina aloittaa tällä yksinkertaisella, mutta keskeisellä kysymyksellä. Mihin tarkoitukseen yritys kerää liidejä juuri tässä kampanjassa. Liidien kerääminen pelkästä liidien keräämisen ilosta ei todennäköisesti tuota yritykselle parhaita tuloksia. Jokaisella kampanjalla on hyvä olla jokin selkeä tarkoitus. Liidejä voidaan kerätä esimerkiksi uuden tuotteen myyntiin tai olette voineet yrityksen sisällä päättää laajentaa uudelle sektorille, josta tarvitsette nyt liidejä. Mitä selkeämmin tarkoitus on määritetty, sitä helpompi yrityksen on rakentaa kampanja kyseisen tarkoituksen ympärille.

2. Keitä tavoitellaan?

Tarkoituksen selkiinnyttyä on aika miettiä, keitä kampanjalla tavoitellaan. Minkälaisia liidejä yritys tarvitsee tarpeisiinsa? Miettiessä tavoiteltuja henkilöitä voi lukea läpi esimerkiksi yritykselle aiemmin määritettyjä ostajapersoonia, pohtia olemassa olevia asiakkaita ja koostaa omaa mielikuvaa ideaaliasiakkaista. Luomalla näitä kuvitteellisia hahmoja on yrityksen helppoa miettiä kampanjan markkinointia ja kanavavalintoja tarkemmin.

3. Missä he liikkuvat?

Yritykselläsi on nyt muutama kuvitteellinen liidihahmo, joita kampanjalla tavoitellaan. Kampanjan onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että yritys valitsee oikeat kanavat kampanjan toteuttamiseen. Rakennetaanko kampanja verkossa vai tapahtuman yhteydessä? Käytetäänkö kampanjassa kampanjasivua vai kerätäänkö liidit esimerkiksi suoraan sosiaalisessa mediassa olevalle lomakkeelle?
Mikäli yritys esimerkiksi tavoittelee niitä kaikkein kiireisimpiä yrityspäättäjiä, ei sen välttämättä kannata rakentaa testimuotoista liidikonetta, jota mainostetaan Instagramissa, kun taas mikäli kohderyhmänä on kuluttaja, joka viettää aikaansa internetissä, voi testi ja Instagram olla perusteltu yhdistelmä. Tutustumalla potentiaaliseen liidiisi voit suunnitella kampanjan selkeämmin juuri liidisi asiakaskokemusta ajatellen.

4. Millaisia sisältöjä he kuluttavat?

Kun yrityksesi on valinnut oikean kanavan ja liidinhankinnan muodon on tärkeää miettiä, millaisia sisältöjä liidit kuluttavat. Tämä perustuu jälleen oletettuihin hahmoihin, joita yritys on luonut kampanjaa suunnitellessaan. Mikäli tavoiteltu kohderyhmä on täynnä lukuintoisia ihmisiä, on liidinhankintakampanjassa viisasta ottaa tämä huomioon. Jos kohderyhmä on taas videoiden tai meemien kuluttajia, voi yrityksen olla viisasta kehittää oma meemi tai video kampanjan tueksi. Kohderyhmää puhutteleva sisältö takaa aina paremmat tulokset kuin sisältö, joka ei aiheuta kohderyhmässä lainkaan reaktiota.

5. Mikä on budjettisi?

Budjetin miettiminen on tärkeä vaihe jokaisen liidinhankintakampanjan suunnittelussa. Budjettisi määrittää pitkälti miten yrityksesi rakentaa kampanjan. Onko teillä suuri markkinointibudjetti, jonka voitte hajauttaa monen eri kanavan välille ja hyödyntää ulkopuolisia ammattilaisia esimerkiksi sisällöntuotannossa? Vai onko budjetti tiukalla ja kattaa juuri ja juuri vain sisäiset kulut, eikä ylimääräiseen maksettuun mainontaan ole varaa? Tiedostamalla budjetin luomat rajaviivat varmistat, ettei suunnittelun lopussa nouse esiin ikäviä yllätyksiä. Budjetin koko ei todellisuudessa vaikuta kampanjaan, mutta se vaikuttaa sen suunnitteluun. Mikäli yrityksellä on käytössä maksetun mainonnan budjettia voivat he miettiä parhaat kanavat ja mainokset tarpeisiinsa. Jos taas budjettia ei ole on tärkeää panostaa orgaanisiin onnistumisiin hakukoneoptimoinnilla ja luomalla esimerkiksi helposti jaettavia sisältöjä sosiaaliseen mediaan, sekä tutustumalla esimerkiksi kohderyhmän omiin ryhmiin sosiaalisissa medioissa. Rajattu budjetti ei ole este, vaan haaste yrityksen tekijöiden mielikuvitukselle.

6. Mitä tarvitset kampanjaa varten?

Kampanjan kohderyhmän ja viestin ollessa valmis on aika kerätä kasaan kaikki tarvittavat materiaalit, kanavat ja muu tärkeä. Kokonaisuuden hahmottamista helpottaa, jos yrityksesi listaa tarvittavat asiat paperille tai tiedostoon. Näin varmistut siitä, ettei mitään tärkeää unohdeta heti suunnitteluvaiheessa. Tarvitsetko esimerkiksi kampanjasivun, layoutin sivuille, valokuvia tai graafisia elementtejä, sosiaalisen median mainontaa, tekstintuottajia, copy-editoreita, koodareita tai esimerkiksi analyytikkoja kampanjasi rakentamiseen? Mitä paremmin kampanjan tarpeet on määritetty jo rakennusvaiheessa, sen helpompi se on koota.

7. Mitä tuloksia haetaan

Ennaltamääritetyt tavoitteet ohjaavat kampanjan tulevaisuutta. Määrittämällä tavoitteet kampanjalle varmistutaan siitä, että kampanjaa seurataan ja sitä arvioidaan jatkuvasti. Ilman selkeästi määritettyjä tavoitteita on kampanja vain tuulessa liehuva lehti, jolla ei ole todellista päämäärää.

8. Mitä liideille tapahtuu

Lopulta, kun kaikki muut kohdat on mietitty, on tärkeää määritellä mitä liideille konversion jälkeen tapahtuu. Soitetaanko heille heti? Lähestytäänkö heitä sähköisesti? Käynnistävätkö he automaatiopolun joka vie heitä kohti kauppaa? Jotta liidejä ei kerätä vain keräämisen ilosta ovat nämä jälkitoimenpiteet tärkeitä. Yrityksen sisällä jokaisella on kiire, joten jos jatkotoimenpiteitä ei ole määritetty etukäteen kylmenevät liidit internetin pimeässä kulmassa tai kaapinpohjalla odottamassa sitä hetkeä, kun jollakulla on aikaa viimein paneutua niihin. Suunnittelemalla myös nämä konversion jälkeiset toimet etukäteen saa yritys kaiken ilon irti kerätyistä liideistä.

 

SMART tavoitteet, S.M.A.R.T tavoitteet, tavoitteiden saavuttaminen

 

Lue myös artikkelimme: