kansi-lamppu-1

Mitä on markkinoinnin automaatio?

Yrityksen markkinoinnista vastaavan työntekijän, markkinoinnin Minnan tai Mikon, kalenteri pursuaa liitoksistaan. Jatkuvat työt, kuten sosiaalisen median seuranta, sisältöjen luominen ja ajastaminen, uutiskirjeiden suunnittelu ja lähettäminen, analytiikan seuranta ja monet muut työt aiheuttavat harmaita hiuksia sekä stressikäyrän heiluntaa. Lisäksi viikoittain toteutettavat vaihtuvat kampanjat työllistävät säännöllisesti.

Työn organisoimisen haasteita lisää se, että jokainen toimenpide hoidetaan eri alustassa joko ajastettuna tai reaaliajassa. Langat sekoittuvat helposti ja pian Minna huomaa, että yksi tärkeä sähköposti unohtui luonnostilaan ja sosiaalisessa mediassa ei ole ollut sisältöjä viikko kausiin. Kaaoksen keskellä ei ehdi edes miettiä, että ehkä kaikkea tätä voisi selkeyttää. Avuksi voi ottaa markkinoinnin automaation.

Markkinoinnin automaatio hoitaa toistuvat tehtävät

Markkinoinnin automaation tarkoitus on keventää markkinoinnin työntekijöiden taakkaa sekä tehostaa markkinoinnin toimenpiteitä. Markkinoinnin automaatioksi kutsutaan yleensä ohjelmistoa tai järjestelmää, joka tekee käskettyjä tehtäviä keskitetysti ja automaattisesti. Markkinoinnin automaatiojärjestelmässä, riippuen järjestelmästä, voi esimerkiksi hoitaa helposti viikoittaisen sähköpostien ja blogien jakamisen. Yhden järjestelmän kautta koordinoidut tehtävät tarjoavat myös datan samasta lähteestä. Näin Minnan tai Mikon ei tarvitse yhdistää eri alustojen dataa, kun kaikki data löytyy yhdestä paikasta.

Toistuvat työt osaksi automaatiota

Markkinoinnin automaatio tarjoaa mahdollisuuksia toistuvien tehtävien ulkoistamiseen. Automaatio sopii esimerkiksi tilanteisiin, joissa tietyt prosessit toistuvat yrityksen sisällä aina ajoittain. Yritys käyttää liidinhankinnassaan ladattavaa opasta, jonka ladatakseen henkilö jättää sähköpostinsa. Latauksen jälkeen markkinoinnin Minna lähettää oppaan ladanneelle henkilölle kiinnostavan sähköpostin manuaalisesti. Prosessiin kuluu Minnalta työaikaa, jonka hän voisi hyödyntää johonkin muuhun. Sama toistuu useamman kerran viikossa. Tällaisiin tehtäviin markkinoinnin automaatio on erinomainen apuväline.

Järjestelmään voi rakentaa laajoja kampanjoita, joihin syötetään erilaisia tehtäviä ja toimenpiteitä. Esimerkiksi oppaan lataus voi käynnistää yhden tällaisen kampanjan. Kampanjaan on mahdollista syöttää erilaisia automatisoituja toimenpiteitä riippuen siitä, miten oppaan lataaja käyttäytyy. Määrätyn ajan jälkeen oppaan latauksesta hänelle lähetetään mielenkiintoinen sähköposti. Sen jälkeen hänelle toimitetaan muuta sisältöä riippuen siitä, mitä linkkiä hän sähköpostissa klikkaa. Tietyn ajan päästä järjestelmä lähettää yrityksen myyjälle viestin, että tässä olisi potentiaalinen valmiiksi lämmitetty liidi soitettavaksi. Näin markkinoinnin Minna voi käyttää vapautuneen työajan tuottavampiin tehtäviin.

Markkinoinnin automaatio ei korvaa kaikkea tekemistä

Markkinoinnin automaatio on hyvä renki, mutta ei erinomainen isäntä. Markkinoinnin automaatio on tehokkaimmillaan silloin, kun se palvelee selkeää strategista tavoitetta ja toteuttaa hyvin suunniteltuja toimenpiteitä ostopolulla. Nämä toimenpiteet perustuvat dataan ja asiantuntemukseen, jolloin ne ovat perusteltuja ja tukevat asiakaskokemusta. Toimiakseen täydellisesti tarvitsee markkinoinnin automaatio kuitenkin edelleen ihmistä. Ajoittain toimenpiteitä tulee analysoida ja miettiä, tekevätkö ne sen mitä niiltä odotetaan. Samoin yhteydenottoihin ja henkilökohtaiseen kontaktiin tarvitaan edelleen ihmistä.

Markkinoinnin automaatio mahdollistaa sen, ettei markkinoinnin Minnan tai Mikon työajasta suurin osa kulu toistuviin tehtäviin vaan yrityksen markkinoinnin kehittämiseen, ongelmakohtien etsintään ja myynnin tukemiseen.

Lisää luettavaa? Tutustu ainakin näihin artikkeleihin:

New call-to-action