Myyntiä oikeilla liideillä.

Miten löytää yritykselle lisää myyntiä oikeilla liideillä?

Liidien hankkiminen on monessa yrityksessä jatkuva pohdinnan aihe. Myyntiä pitäisi tehdä lisää ja liiketoimintaa kasvattaa, mutta uusien liidien hankkiminen voi joskus olla haastavaa, varsinkin, jos liidintuotannon ratkaisut eivät ole yritykselle tuttuja. Erityisesti silloin, kun yrityksen lompakon nyörit ovat tiukalla, voi oikean liidintuotannon ratkaisun valinta aiheuttaa harmaita hiuksia. Paras tapa aloittaa on tarkastelemalla ostajapersoonia ja heidän tarpeitaan.

Kuka on yrityksen ostaja?

Yritykselläsi on toivottavasti tarkkaan suunnitellut ostajapersoonat, joiden pohjalta liidien hankinnan ratkaisua on helppo lähteä rakentamaan. Mikäli ostajapersoonat puuttuvat, kannattaa työ aloittaa ostajapersoonien määrittämisellä, josta löytyy lisätietoa täältä. Kuvitellaan kuitenkin, että yritykselläsi on määritellyt ostajapersoonat. Oikean kanavan ja liidien hankinnan tyylin valinnassa on lähdettävä miettimään missä ostajanne liikkuvat ja minkä vuoksi he tarvitsevat yritystänne.

Minkälaisia asiakaspolkunne parhaillaan ovat?

Ostajapersoonien rinnalla on tärkeä tutkia olemassa olevaa dataa. Google Analyticsin ja muiden kanavien analytiikan avulla voitte tutustua lähemmin asiakkaisiinne ja heidän toimintaansa. Miten asiakkaanne yleensä ostavat. Mitä tietoa he etsivät ja mistä kanavasta he ostavat tai saapuvat sivuillenne ostamaan. Näiden tietojen pohjalta voitte jälleen miettiä liidien hankintaa tarkemmin. Mikäli esimerkiksi yrityksenne myynti riippuu vahvasti nettimyynnistä on perusteltua miettiä, voitaisiinko tätä tukea liidinhankinnassa tai jos yrityksenne myynti vaatii asiakaskäyntejä, voisiko näitä buukata etukäteen? Jos verkkosivuillenne saapuu kävijöitä, eivätkä he osta on tämäkin merkki siitä, että ehkä liidinhankinnan lisäksi jo olemassaolevassa tekemisessä on jotain korjattavaa.

 

asiakaskokemus, asiakaskokemuksen kehittäminen

 

Ostajapersoona ja ostokäyttäytyminen tarjoavat apua liidintuotantoon

Kuvittele, että sinulla on ilmanlämpöpumppuja myyvä yritys, jonka erikseen määritelty ostajaryhmä ovat perheelliset mökin omistajat Varsinais-Suomessa. Yrityksenne tietää myös, että ostajienne ostopolku kulkee yleensä Googlesta ja Facebookista verkkosivuillenne. Tiedätte kuitenkin myös, että monet perheelliset Varsinais-Suomessa asuvat mökinomistajat lukevat blogeja. Ette parhaillaan tee minkäänlaista maksettua mainontaa ja liidinhankintanne pohjautuu yhteydenottoihin. Tiedätte kuitenkin, että sivuillenne saapujista vain 10% tilaa pumpun.

Tämän olemassa olevan tiedon pohjalta pystytte miettimään liidinhankintaan erilaisia mahdollisuuksia. Useista erilaisista liidinhankinnan kampanjoista valitsette kohderyhmällenne sopivat. Voitte esimerkiksi ottaa käyttöön Facebook-mainonnassa mahdollisen liidinhankinnan työkalun ja kerätä liidejä myyjillenne suoraan verkossa tai voitte tehdä Google mainontaa, jolla ohjaatte suoraan verkkokauppaan. Tutkitte myös verkosta löytyvät ostokanavanne, jotta voitte olla varmoja ostoprosessin sujuvuudesta. Kerrotte myös aktiivisesti seuraajillenne Facebookissa, että ilmalämpöpumppukonsultaation voi varata myös suoraan Facebook-viestillä, sillä olette luoneet ajanvarausbotin Facebook-keskusteluun liidinhankintaa varten. Koska tiedätte alueen ihmisten lukevan tiettyjä blogeja, otatte myös yhteyttä muutamaan bloggaajaan, joiden kanssa luotte yhteistöitä, joilla ihmisiä ohjataan sivuillenne tilaamaan. Näin teette liidinhankintaa juuri siellä missä asiakkaannekin liikkuvat.

Kokeilukulttuuri ja kasvumarkkinointi liidinhankinnassa

Liidinhankinta ja liidintuotannon ratkaisut vaativat rohkeutta. Yrityksen täytyy uskaltaa kokeilla, testata ja katsoa, mikä toimii ja mikä taas ei. Jokainen yritys on erilainen ja heidän asiakkaansa pitävät eri asioista. Tämän vuoksi on tärkeää, että yrityksellä on realistiset odotukset liidinhankinnasta alkumatkallaan. Yrityksen on oltava valmis testaamaan, muokkaamaan ja analysoimaan tuloksia, jotta he voivat löytää parhaan mahdollisen liidinhankinnankanavan ja tyylin juuri heidän asiakkailleen. Liidinhankinta on kasvun edellytys, mutta kasvuhakuisuudessa on oltava valmis kokeilemaan ja etsimään parhaita ratkaisuja, jotta yritys saa todella kaiken ilon irti liidinhankinnastaan.

 

asiakaskokemus, asiakaskokemuksen kehittäminen

 

Lue myös artikkelimme: