Miten markkinoinnin automaatio voi tuoda lisää myyntiä?

Termi markkinoinnin automaatio viittaa vahvasti aiheeseen, jonka monessa yrityksessä kuvitellaan olevan markkinoinnin vastuulla. Ja vaikka näin olisikin, markkinoinnin automaatiosta hyötyy yhtälailla myynti kuin markkinointikin.  Markkinoinnin automaatio ei yksinään tuo lisää myyntiä, mutta sen oikeanlainen hyödyntäminen edesauttaa myynnin syntymistä. Markkinoinnin automaatiojärjestelmä on ikään kuin koneisto, joka tarvitsee oikeanlaista ”polttoainetta” toimiakseen. Oikeanlaiset sisällöt ovat järjestelmän polttoainetta; dieseliä ei kannata laittaa bensakoneeseen. Nykypäivän asiakas on vaativa ja hän arvostaa sitä, että hänelle tarjotaan sisältöjä, joista hän jollakin tapaa hyötyy.

Automaatiojärjestelmä auttaa prospektoinnissa

Moni automaatiojärjestelmä mahdollistaa prospektien verkkokäyttäytymisen seuraamisen reaaliajassa. Saat viestin, kun potentiaalinen asiakkaasi lukee lähettämäsi viestin ja näet, kun hän klikkaa viestissä ollutta linkkiä. Pystyt myös seuraamaan, millä alasivuilla hän yrityksesi verkkosivustolla liikkuu. Hinnoittelusivulla käyminen on selvä merkki siitä, että liidi tutkii tarjontaanne ja hintatasoa. Tässä vaiheessa on hyvin otollinen aika myyjän yhteydenotolle.   

New call-to-action

Järjestelmässä voit seurata kylmän liidin lämmitystä

Liidien pisteytys auttaa erottamaan laadukkaammat liidit niistä, jotka eivät ole valmiita ostamaan. Tämä ei tarkoita sitä, että nämä kylmät liidit pitäisi unohtaa, vaan heitä pitää auttaa ymmärtämään, miten tarjoamasi tuotteet tai palvelut auttavat ratkaisemaan heidän ongelmansa. Markkinoinnin automaation avulla kylmempiäkin liidejä lämmitetään kohti ostovalmiutta, jolloin kaupan todennäköisyys kasvaa.

New call-to-action

Markkinoinnin automaatio auttaa löytämään uusia liidejä

Markkinoinnin automaatiolla voidaan tavoittaa myös ne potentiaaliset asiakkaat, jotka eivät ole myyjän prospektilistalla valmiiksi. Kun yrityksesi tuottaa kiinnostavaa sisältöä, esimerkiksi ladattavan oppaan tai muunlaisen asiantuntijamateriaalin, voi yrityksesi liidilistalle  päätyä myös yllättäviä tahoja, joita ette itse olisi ajatelleet potentiaalisiksi asiakkaiksenne.

Järjestelmä, joka vapauttaa aikaa myyntiin

Kun markkinoinnin automaatiotyökaluja hyödynnetään päivittäisessä myyntityössä, säästää tämä myös yksittäisen myyjän aikaa.  Myyjä voi luoda järjestelmällä itselleen usein toistuviin tilanteisiin valmiita pohjia sähköpostiviesteille, joita kevyesti personoimalla rutiinisähköpostiviestien lähettäminen nopeasti.

Markkinoinnin automaatio tuo apua ja tukea myyjien arkeen. Järjestelmä tukee myyjän työtä läpi liidin ostopolun ensi kohtaamisesta kauppaan ja sitä seuraavaan asiakastyöhön. Parhaimmillaan markkinoinnin automaatio voi toimia myös liimana, joka yhdistää yrityksesi myynnin ja markkinoinnin puhaltamaan saumattomasti yhteen.

SMART tavoitteet, S.M.A.R.T tavoitteet, tavoitteiden saavuttaminen

Haluatko lukea lisää myynnin ja markkinoinnin automaation yhteistyöstä? Lue nämä: