Digistoori digimarkkinointi sosiaalinen media verkkosivut seo-02435

Miten markkinointi ja myynti voivat yhdessä kasvattaa liikevaihtoa?

Pysähdy hetkeksi. Ota mukava asento ja vastaa mielessäsi seuraaviin kysymyksiin. Mieti kaikkia yrityksiä, joissa olet vuosien aikana työskennellyt. Kuinka monessa yrityksessä markkinointi ja myynti ovat olleet yhden ja saman henkilön vastuulla? Kuinka monessa firmassa vuorostaan myynnistä on vastannut myynnin tiimi ja markkinoinnista markkinointitiimi, jotka toimivat hyvin erillään toisistaan? Seuraavaksi mieti yrityksiä, joissa myynnin ja markkinoinnin tekijät ovat tehneet aktiivisesti yhteistyötä, suunnitelleet toimenpiteitä yhdessä ja työstäneet tekemistä strategisesti. Mikä esimerkeistä on ollut työhistoriassasi yleisin?

Markkinointi ja myynti ovat molemmat tärkeitä yrityksen kasvussa

Useimmille meistä vaihtoehdot yksi ja kaksi ovat varmasti tuttuja. Myynnin ja markkinoinnin keskittämiseen yhden työntekijän vastuulle päädytään usein kustannussyistä. Kustannuksissa säästetään, mutta samaan aikaan jompikumpi työnkuvista kärsii, koska yhdellä ihmisellä on rajoitetusti aikaa ja osaamista.

Toisessa vaihtoehdossa markkinointi ja myynti nähdään erillisinä toimintoina, syystäkin. Yrityksen markkinoinnissa toimii henkilöitä, jotka vastaavat siitä, että yritys ja sen tuotteet saadaan asiakkaiden tietoisuuteen. Myynnin vastuulla on myydä yrityksen palveluita ja tuotteita tehokkaasti. Usein kuitenkin nämä kaksi tiimiä irrottautuvat niin kauas toisistaan, että tiimien välinen kuilu vetää vertoja Grand Canyonille. Markkinointi ja myynti ovat molemmat tärkeässä roolissa yrityksen toiminnassa, mutta mikäli näiden tiimien tavoitteet ja toiminnot eivät ole selkeästi linkitettyjä, ei yritys saa kaikkea hyötyä irti kummastakaan tiimistä.

Markkinointi tehostamassa myyntiä

Yritysten tavoitteena on liiketoiminnan kasvattaminen. Tähän tavoitteeseen tarvitaan molempia, myyntiä ja markkinointia. Tehokkaimmillaan myynti ja markkinointi toimivat yhdessä. Tässä kokonaisuudessa markkinointi kasvattaa yrityksen tunnettuutta, kehittää liidinhankinnan kampanjoita ja luo materiaaleja myynnin hyödynnettäviksi. Markkinoinnin myynnille toimittamat liidit ovat laadukkaita.

Myynnin ja markkinoinnin yhteiselo vaatii toimiakseen tehokasta viestintää, yhteisiä ja selkeitä tavoitteita ja jatkuvaa yhteydenpitoa. Myynti tuntee asiakkaat usein parhaiten ja heidän tehtävänsä onkin kertoa markkinoinnille, minkälaiset liidit ovat yrityksen kasvun näkökulmasta erinomaisia. Samalla markkinoinnin tulee osata kysyä oikeita kysymyksiä myynniltä ja selvittää, millaisista materiaaleista ja sisällöistä myynti hyötyy työssään. Ilman dialogia eivät materiaalit, viestit ja yrityksen kokonaiskuva näyttäydy yhtenäisenä.

Ilmeen yhtenäisyys, toimivat viestit ja tehokkaat materiaalit rakentavat kokonaisuuden, jossa myynti ja markkinointi toimivat yhdessä kohti yhteisiä, selkeitä tavoitteita. Yhteistyöllä yritys varmistaa, että kasvua tapahtuu tehokkaasti. Markkinoinnin ja myynnin yhteiselo mahdollistaa myös jatkuvien kehitysideoiden nopean käsittelyn, kun molemmat osapuolet tekevät yhdessä työtä yrityksen kasvun eteen.

Tarvitseeko yrityksesi lisää apua myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen?

Me autamme!

Lue myös nämä hyödylliset artikkelit: