Toimivat sisällöt liidien hankintaan

Miten tuottaa toimivia sisältöjä liidien hankintaan?

Yritykselläsi on mahtipontiset kasvutavoitteet tulevalle vuodelle. Olette todenneet, että palvelunne herättävät oikeanlaista kiinnostusta markkinassanne, joten mahdollisuuksia kasvuun on. Kasvua varten tarvitsette kuitenkin uusia liidejä tuomaan uusia myynnin mahdollisuuksia. Teillä on suunnitelma, nyt tarvitsette enää sisällöt.

Ihmistuntemus auttaa sisällöntuotannossa

Liidintuotantoa ja erilaisia liidien hankintaan tarkoitettuja kampanjoita suunnitellessa sisällöillä on suuri rooli. Erinomainen sisältö voi tuottaa suuria määriä liidejä alhaisella investoinnilla, kun taas huonosti suunniteltu tai väärälle yleisölle kohdennettu sisältö voi tuhota lähes koko kampanjan. Kun yrityksesi miettii liidien hankkimista, on tärkeä muistaa, että teette työtä ihmiseltä ihmiselle, vaikka välissä onkin yrityksesi logo. Ihmistuntemus on kaiken sisällöntuotannon ytimessä.

Erinomaiset sisällöt syntyvät datan, tuntuman ja tarinan tasapainosta

Se, miten yrityksesi rakentaa erinomaisia sisältöjä, jotka tuottavat toimintaanne lämpimiä ja innokkaita liidejä, on monen asian summa. Sisällöntuotanto onkin jatkuvaa tasapainoilua erilaisen datan, tuntuman ja tarinan välillä.

Data rakentaa pohjan ja ohjaa sisällöntuotantoa

Sisällöntuotannon suunnittelu on hyvä aloittaa sukeltamalla numeroiden, analytiikan ja datan maailmaan. Saatavilla oleva tieto antaa sisällöillenne hyvää pohjaa. Tutkimalla Google Search Consolea, ja millä hakutermeillä yrityksenne näkyy verkossa saatte mahdollisesti ideoita uusiin teksteihin tai oppaisiin. Tekemällä lisäksi myös markkinaanne ja palveluihinne liittyvää laajempaa avainsanatutkimusta löydätte tietoa siitä, millaisia kysymyksiä ihmiset miettivät verkossa. Analytiikkaa seuraamalla voitte nähdä asiakkaidenne ostopolkuja, analysoida pullonkauloja ja miettiä, minkälaiset sisällöt todella iskevät kohderyhmäänne. Sosiaalisessa mediassa näette milloin seuraajanne ovat verkossa, jonka avulla voitte kohdentaa kampanjanne ja markkinointinne entistä paremmin myös ajallisesti. Kaikilla näillä keinoilla varmistatte, että sisällöillänne on suuret onnistumismahdollisuudet internetin aallokoissa.

Tuntuma vie liidien hankinnan uudelle tasolle

Ympäri erilaisia digimarkkinointikeskusteluja puhutaan aina dataohjautuvuudesta ja datan merkityksestä sisällöntuotannossa sekä digimarkkinoinnissa. Myös tässä tekstissä korostetaan datan merkitystä. Ei kuitenkaan pidä unohtaa sitä, että numerot eivät ole ihmisiä, ne ovat vain numeroita. Tämän vuoksi asiantuntijoidenne kokemuksen tuomalla tuntumalla, sillä kutinalla vatsanpohjassa tai välkähtävällä lampulla päänpäällä, on suuri merkitys myös liidintuotantoon tähtäävissä sisällöissä. Datarikkaassa maailmassa on helppo unohtaa, että jokaisella ihmisellä on vaistoja, joilla he operoivat erilaisissa kohtaamistilanteissa.

Näiden tilanteiden ja kokemusten tuoma osaaminen on hyödyllistä pääomaa myös liidinhankintaa suunnitellessa. Asettumalla erilaisten ihmisten saappaisiin ja miettimällä tavoitellun kohderyhmän sielunmaisemaa voi kampanjanne saada aivan uusia ulottuvuuksia. Kampanjoita suunnitellessa myös uskalias kokeilullisuus voi joskus olla paikallaan, jos suunnitellessa syntyy tuntuma siitä, että tälle kohderyhmälle voisi toimia hullumpikin idea. Kokeilullisuudessa on kuitenkin muistettava, että tällöin on oltava valmis myös lopettamaan kampanja, jos tuntuma osuukin hutiin. Mutta näistä virheliikkeistä oppii, ja ne kehittävät sitä selkärangasta tulevaa varmuutta, jolla seuraava kampanja onnistuu aina paremmin.

Tarina sitouttaa ihmisiä

Liidinhankintakampanjaan suunnitelluissa sisällöissä kaikki kulminoituu lopulta tarinaan. Tarinaan, joka saattaa alkaa ensi kohtaamisesta sosiaalisessa mediassa, tai vierailusta yrityksen blogissa. Miten tuo tarina rakentuu, millaista kuvaa yritys välittää kaikissa kanavissaan ja miten hyvin eri viestit osuvat juuri tavoiteltuun kohderyhmään määrittelee pitkälti sen, onnistuuko liidien hankkiminen. Hyvin suunniteltu ja rakennettu tarina sitouttaa ihmisiä, mikä tekee heistä entistä parempia liidejä yrityksesi tarpeisiin. Tarina, joka herättää tunteita, ajatuksia tai mielipiteitä on usein se, joka jättää jäljen.

Luomalla sisältöjä, jotka saavat aikaan reaktioita, saa yrityksesi kerättyä liidejä, jotka varmasti muistavat yrityksesi vielä pitkälle tulevaisuuteen.

 

SMART tavoitteet, S.M.A.R.T tavoitteet, tavoitteiden saavuttaminen

 

Lue myös artikkelimme: