Miten välttää asiakaskokemuksen sudenkuopat liidinhankintakampanjan suunnittelussa?

 

Yrityksesi tarvitsee uusia liidejä. Liidienhankintaan suunnitellaan arvontakampanja kuluttajille ja opas yrityksille. Molemmissa kampanjoissa hyödynnetään sosiaalista mediaa mainonnassa, kampanjasivuja latauksiin ja sähköpostiviestintää tai puheluita konversion jälkeen. Kampanjan osat suunnitellaan eri tiimeissä, myynnin tiimi miettii konversion jälkeiset tapahtumat, markkinointi konversioon johtavat toimenpiteet ja ulkoistettu kirjoittaja kokoaa oppaan. Asiakaskokemuksen näkökulmasta epäonnistumisen ainekset ovat käsillä. Huonosti koordinoitu kampanjasuunnittelu varmistaa, että liidien todellinen potentiaali jää varmasti käyttämättä, vaikka kampanja saattaa tuottaa jonkinlaista tulosta yritykselle, mutta todellisuudessa tulokset olisivat voineet olla vieläkin paremmat. 

Yhtenäinen tarinankaari ja katkeamaton punainen lanka tuottavat tulosta yritykselle

Liidien hankinnassa tarinalla ja kokonaisuudella on äärimmäisen suuri merkitys onnistumisessa. Yrityksesi saa parhaimmat tulokset aikaan, kun kampanjaan käytetään muutama minuutti lisää, joilla varmistetaan, ettei asiakkaan matkalla ole valtavia töyssyjä tai kuoppia, vaan reitti kohti kauppaa on mutkaton ja selkeä.

Yhteistyö on tärkeä osa onnistumista

Kampanjan suunnittelussa täytyy yrityksen eri tiimien tehdä yhteistyötä. Aiemmin kuvatussa kuluttajakampanjassa myynnin tiimin on tiedettävä, millaisilla viesteillä arvontakampanjaa markkinoidaan, mitä mainosten kuvissa on, millaista tekstiä löytyy arvonnan kampanjasivulta. Johtaako kampanjasivu muille sivuille tai onko verkon toimintojen päätepiste yhteystietojen jättäminen. Markkinoinnin tiimin on vuorostaan tiedettävä, millaiset tiedot hyödyttävät myyntiä työssään, onko esimerkiksi asiakkaan polun vaiheet ja erilaiset sivut, joilla he ovat käyneet arvontaan osallistumisen yhteydessä, tärkeitä myynnille? Lisäksi markkinoinnin ja myynnin on keskusteltava viesteistä, joilla liidi kontaktoidaan henkilökohtaisesti. Miten tuo yhteydenotto ja sen viestit kuroutuvat yhteen muun kampanjan kanssa. Voiko myynnin tiimi ujuttaa jotain hyödyllistä henkilökohtaisempaa tietoa keskusteluun kasvattaakseen luottamusta?

Onko vastuu yhteinen vai irrallinen?

Yritys-kampanjassa pätevät samat säännöt. Myynnin, markkinoinnin ja mahdollisesti vielä asiakaspalvelun on tiedettävä mitä löytyy ladattavasta oppaasta, missä kanavissa opasta on markkinoitu sekä millaisia viestejä liidi on saanut latauksen jälkeen. Näin jokainen tiimi voi varmistaa sen, että he omalla osaamisellaan vahvistavat asiakaspolkua ja asiakaskokemusta liidin matkalla kohti kauppaa. Omistajuus, engl. ownership, on kampanjasuunnittelussa myös tärkeää. Jotta tarinankaari ja asiakaskokemus säilyvät yhtenäisenä ,täytyy tiimien puhaltaa ns. yhteen hiileen. Jos markkinointi ei koe kampanjaa omakseen, tai vuorostaan myynti kokee kampanjan olleen ”markkinoinnin vastuulla” niin kokonaisuus ei voi koskaan tuottaa tulosta, jota alun perin on tavoiteltu. Jokaisen tiimin täytyy nähdä yhteinen tavoite, ja tukea toisiaan siihen pääsemisessä. Kampanja, jossa jokainen toimija tekee itsenäisiä päätöksiä kokonaisuudesta välittämättä, jättää asiakkaalle erikoisen ja rikkonaisen kuvan yrityksen toiminnasta, joka vuorostaan hidastaa myyntiä. Kampanja, joka on rakennettu kokonaisuutena, luo yhtenäisiä asiakaskokemuksia ja positiivisia liidejä, joille on helppo myydä yrityksen tuote tai palvelu. Liidinhankintakampanjaan panostaminen ja yhteisten toimintamallien rakentaminen on pitkässä juoksussa sijoitus yrityksen kasvuun ja myynnin onnistumiseen.

New call-to-action

Lue myös nämä artikkelimme: