Ostopolut, liidien hankinta

Ostopolkujen tutkiminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia liidien hankkimiseen

Kun mietitään liidien hankkimista ajatellaan usein aktiivista kampanjointia, markkinointia eri kanavissa sekä kampanja- tai laskeutumissivuja. Liidien hankkiminen voi olla juuri tällaista kampanjaluontoista ja tarvittaessa tehtävää toimintaa, mutta parhaita tuloksia yrityksen kasvua varten tuottavat jatkuvat liidinhankinnan toimenpiteet. Yrityksen digitaalisia kanavia mietittäessä on esimerkiksi verkkosivuilla tärkeä tunnistaa ostopolut ja digitaaliset reitit, joita ihmiset käyttävät ja sijoittaa konversio- tai kohtaamispisteitä näille poluille.

Konversiopiste ostopolulla on kuin bensa-asema pitkällä matkalla

Kuvittele, että olet ajamassa Helsingistä Sallaan vaeltamaan, tai Kuusamosta Kuopioon ihailemaan mualiman napaa. Pitkällä ajomatkalla tienvarret ovat täynnä erilaisia bensa-asemia ja pysähdyspisteitä suurista ketjuista pieniin paikallisyrityksiin. Matkan aikana todennäköisesti pysähdyt näissä muutamalla, yhdessä tankkaamaan auton ja toisessa nappaamaan matkaan kahvin tai muun juoman. Paluumatkallasi saatat pysähtyä samoissa paikoissa tai etsiä uusia. Verkkosivujen ostopoluilla erilaiset konversiopisteet ovat kuin bensa-asemia; pisteet on sijoitettu taktisesti eri puolille sivuja, jotta jokainen seikkailija, polustaan riippumatta, voi pysähtyä halutessaan pisteelle ja muuntua tuntemattomasta ihmisestä tunnetuksi liidiksi.

Polkuja tutkimalla löytyvät parhaat paikat liidintuotannolle

Verkkosivujen analytiikka on loistava paikka aloittaa liidintuotannon miettiminen. Esimerkiksi Google Analyticsistä löytyvä Behaviour (Käyttäytyminen)- osio kertoo sinulle paljon erilaisista poluista, joita ihmiset kulkevat verkkosivuillanne. Tätä seuraamalla voit saada selville mitkä sivut ovat yleisesti käytössä.

Käyttäytymisanalytiikan lisäksi on hyvä tutkia muitakin numeroita. Millä sivuilla vietetään paljon aikaa? Miltä sivuilta jatketaan matkaa ja minne matka jatkuu? Miltä sivuilta poistutaan eniten? Näillä tiedoilla voit miettiä esimerkiksi ponnahdusikkunakehotusten ja bottien sijoittamista. Koko sivulta löytyvien bottien lisäksi voit esimerkiksi sijoittaa lyhyen sivun sisäisen botin luetuimman blogitekstin sisään tai luoda ladattavan sisällön osaksi hyvin luettua case-sisältöä. Lisäksi voit esimerkiksi asettaa uutiskirjeen tilaamiseen kehottavan ponnahdusikkunan sivuille, joiden poistumisprosentti on korkein. Verkkosivujen sisäisen liidinhankinnan maailma on lähes rajaton, jonka vuoksi polkujen analysointi voi tarjota erinomaista lisäpontta yrityksen liidien hankkimiseen.

Tue ostopolkua, älä ärsytä

Ostopolkuja analysoidessa on kuitenkin tärkeää miettiä, miten liidinhankinnan työkalu tukee erilaisten ihmisten kulkemia polkuja. Älä esimerkiksi sijoita aihetta Y käsittelevään sisältöön aiheesta B kertovaa ladattavaa tekstiä. Hyvin suunniteltu liidinhankinta tukee ostopolkua ja vahvistaa asiakaskokemusta, mutta huonosti suunniteltu ja sijoitettu liidinhankinnantyökalu voi aiheuttaa vastakkaisen reaktion ja vaikuttaa aggressiiviselta tai jopa ärsyttävältä. Miettimällä liidien hankintaan käytetyt toimenpiteet tarkkaan yritys varmistuu siitä, että saadut liidit ovat laadukkaita ja tukevat yrityksen pitkän tähtäimen kasvutavoitteita.

New call-to-action

Lue myös artikkelimme: