Digimarkkinointi, digitaalinen markkinointi, sosiaalinen media, digistoori, uudet verkkosivut-106

SMART tavoitteiden asettaminen osana markkinoinnin suunnittelua

Joulukuu on monessa yrityksessä suunnittelun kuukausi. Vikkelästi lähestyvään tammikuuhun ja vuoteen 2020 valmistaudutaan luomalla suunnitelmia ja strategioita. Vuoden lopussa analysoidaan kuluvan vuoden tekemistä ja tutkitaan, ollaanko vuoden aikana päästy asetettuihin tavoitteisiin. Monissa palavereissa taputellaan toisia olkapäille tavoitteisiin pääsyn kunniaksi. Ennen ensi vuoden suunnitelmia onkin hyvä hetki miettiä, ovatko yrityksen tavoitteet järkeviä, tuloksellisia ja selkeästi mitattavia.

Tehokkaiden tavoitteiden tulee olla tarkkoja

”Vuonna 2019 saamme enemmän Instagram-seuraajia.”

”Vuonna 2019 teemme maksettua mainontaa.”

”Vuonna 2019 tehostamme liidinhankintaa uusilla innovaatioilla.”

Ohessa muutamia esimerkkejä yrityksen markkinoinnin tavoitteista. Näissä tavoitteissa ei ole mitään vikaa, mutta niiden soveltaminen yrityksen tekemisessä on todellisuudessa jopa liiankin helppoa. Enemmän Instagram-seuraajia voi tarkoittaa kaikkea yhden ja tuhannen seuraajan välillä. Maksetun mainonnan tekeminen ja sen onnistumisen arvioiminen ilman mittareita on haastavaa. Uusien innovaatioiden käyttäminen liidinhankinnassa voi tarkoittaa kaikkea yhteydenottolomakkeesta botteihin.

Edellä esitetyt yleismaailmalliset tavoitteet eivät tehosta yrityksen tekemistä. Vain tarkoin suunnitellut tavoitteet tarjoavat todellisia mahdollisuuksia kasvuun ja olan taputteluun.

S.M.A.R.T-malli helpottaa tavoitteiden suunnittelua

Tavoitteiden asettamiseen kannattaa soveltaa S.M.A.R.T (Specific, Measurable, Achievable, Realistic ja Timely) -mallia. Eli suomeksi sanottuna tavoitteiden tulee olla spesifioituja, mitattavia, saavutettavia, realistisia ja aikarajoitteisia. Tavoitteiden tulee olla siis sellaisia, joita voi mitata selkeästi. Esimerkiksi Instagram seuraajien kasvattamisen sijaan tavoite kannattaa asettaa muotoon Instagram seuraajien kasvattaminen 50 uudella seuraajalla ensimmäisen kvartaalin aikana. Näin asetettuna tavoite on selkeästi esitetty, siinä on mitattava elementti, se on mahdollisesti saavutettavissa ja realistinen, sekä siihen on asetettu selkeä aikaraja.

Realististen ja saavutettavien tavoitteiden asettaminen on monelle yritykselle haastavaa, varsinkin, jos tavoitteita ei ole aiemmin asetettu olemassa olevaan dataan ja osaamiseen perustuen. Yrityksen ei esimerkiksi kannata asettaa tavoitetta tehdä kuukausittainen 15 minuutin minielokuva yrityksen toiminnasta, jos yrityksellä ei ole videokuvaajia tai resursseja ulkoiseen videotuotantoon. Samoin yrityksen ei kannata asettaa tavoitteekseen esimerkiksi liikevaihdon kasvattamista 1 miljoonalla, jos edellisvuoden kasvu oli 10,000 € eikä ensi vuonna olla tekemässä radikaaleja uudistuksia tuotteiden tai työntekijämäärän suhteen.

Seuranta ja analyysi tavoitteiden tukena

Tavoitteilla pyritään ohjaamaan yrityksen toimintaa. Ne eivät kuitenkaan ole kiveen hakattuja, eikä niihin aina päästä. Tavoitteita voi arvioida tietyin aikavälein ja miettiä, ovatko nämä tavoitteet sittenkään tuottavimpia yrityksen kasvun näkökulmasta.

Esimerkiksi Instagram-seuraajien kasvattaminen tai sitoutumisen seuraaminen on tärkeää, jos yritys käyttää Instagramia rekrytoinnissa, brändin rakentamisessa, ostajapersoonien tavoittelussa tai suoraan myynnissä. Mikäli suurin osa yrityksen kasvusta tulee kuitenkin verkkosivujen yhteydenottolomakkeiden kautta, on ehkä aiheellista miettiä, pitäisikö tekemistäkin mitata yhteydenottojen kautta.

Vaikka yrityksellä on samanaikaisesti useita tavoitteita, tulee niiden kaikkien jollain tavalla palvella jotain suurempaa, pitkäjänteisempää tavoitetta, kuten juuri yrityksen liikevaihdon kasvattamista. Näin tavoitteiden saavuttamista voi todella juhlistaa vuoden loppupalavereissa, kun tiedetään niiden todella palvelleen yrityksen laajempia tavoitteita.

Tavoitteiden asettamisessa auttavat mittarit ja analytiikka. Uskomme, että voisit hyötyä näistä artikkeleistamme:

 

SMART tavoitteet, S.M.A.R.T tavoitteet, tavoitteiden saavuttaminen