Ilo irti numeroista - Analytiikka sisällöntuotannon tukena

Analytiikka. Numerot, koukerot, loppumattomat välilehdet, joista saa jatkuvasti erilaista dataa oman tekemisen tueksi. Numeroiden ja koukeroiden pyörittelyn ammattilaiselle analytiikan labyrintissa suunnistaminen on sujuvaa puuhaa, mutta usein analytiikka laahaa tekemisen perässä, kuin painava pallo jalassa. Analytiikassa kannattaa aloittaa pienistä liikkeistä, joilla saa seurattua omaa toimintaa. Sillä oikealla tavalla hyödynnettynä analytiikka on hyödyllinen tukityökalu sisällöntuotannolle, jolla varmistetaan, että tehdyt toimenpiteet ovat oikeita ja sisällöstä saadaan irti se, mitä sillä haetaan.

Analytiikka on pitkän tähtäimen työkalu

Yrityksen analytiikkaa seuratessa meistä jokainen on sortunut liian pienen aikavälin seuraamiseen. Viime viikolla tehtyjä toimenpiteitä seurataan päivittäin ja turhaudutaan, kun toimenpiteet eivät heti, muutaman päivän sisällä, tuota toivottua tulosta. Verkkosivujen sisällöntuotannon ja analytiikan yhdistäminen vaatiikin hermoja, sillä tulosten näkymiseen voi kulua muutamia kuukausia.

Sosiaalisessa mediassa analytiikan pariksi kannattaa valikoida selkeät mittarit, jotka kirjaa itselleen ylös seurannan helpottamiseksi. Näin täytyy toimia siksi, etteivät sosiaalisen median analytiikkatyökalut kirjaa tuloksia ajanlaskun alusta saakka vaan lyhyeltä aikaväliltä. Esimerkiksi Instagramista löytää dataa vain edelliseltä viikolta.

Tavoitteet selväksi heti seurannan alussa

Yrityksesi on ryhtynyt tekemään suunnitelmallista sisällöntuotantoa, verkkosivuja varten on tehty avainsanatutkimus ja sosiaaliseen mediaan on suunniteltu selkeä strategia. Nyt on tarkoitus ottaa myös analytiikka osaksi tekemistä. Strategiaa luodessa olette luoneet selkeät tavoitteet tekemiselle. Jos tavoitteet ovat vielä liian ympäripyöreitä, kuten ”katselukertojen kasvattaminen” tai ”seuraajien lisääminen”, on hyvä ottaa mukaan selkeät numeeriset arvot heti analytiikan käyttöönoton alussa. Tällöin tavoitteisiin pääsemistä on helppo seurata. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi:

  • Verkkosivujen orgaanisen (hakukoneista sivuille itse löytäneitten) kävijämäärän tuplaaminen vuodessa.
  • Kuukausittaisten uusien verkkosivukävijöiden kasvattaminen X määrään.
  • Instagramista verkkosivuille tulevien kävijöiden kasvattaminen 25% puolessa vuodessa.
  • Facebookin jakojen määrän kasvattaminen 10% kuukaudessa.
  • Facebookin muiden reaktioiden (ei peukku) kasvattaminen 2/postaus.
  • LinkedIn-seuraajien tuplaaminen vuodessa.
  • Youtube-kanavan seuraajamäärän kasvattaminen 100lla vuoden 2019 aikana.

Riippuen tavoitteesta, analytiikkaa seurataan eri paikoista. Hyvä tapa toteuttaa jatkuvaa seurantaa on esimerkiksi excel-taulukon luominen, johon kirjataan tarkasteltavat arvot säännöllisesti.

Orgaaniset tulijat excelissä

Otetaan esimerkkitavoitteeksi verkkosivun orgaanisen kävijämäärän tuplaaminen vuodessa. Seurantaa varten luotuun excel-taulukkoon kirjataan orgaanisten kävijöiden määrä kuukausikohtaisesti. Mikäli halutaan tehdä vielä yksityiskohtaisempi excel-tiedosto, voi jokaisen kuukauden alle syöttää myös sen kuukauden aikana tuotetut sisällöt. Tämän jälkeen seurataan Googlen Analyticsin – ”Acquisition Overview” (Hankinnan yleiskatsaus) osiota samalta tarkastelujaksolta, mistä nähdään mm., mistä sivujesi kävijät ovat sivuillesi tulleet. Kävijämäärä kirjataan ylös seuranta-exceliin.

Tässä kohtaa kannattaa myös verrata kuukausia keskenään klikkaamalla oikean ylälaidan päivämääriä, valitsemalla aikavälin ja klikkaamalla alla lukevaa ”Compare to” (Vertaa), josta näkee vierekkäiset kaudet rinnakkain. Yhdistämällä tämän tiedon Google Analyticsin ”Pages report” -raportiin, joka kertoo, millä sivuilla kävijät ovat käyneet, voit seurata, miten lukijasi löytävät sisältösi. Behaviour-välilehdeltä löydät lisäksi miten kävijät liikkuvat sivuilta toisille, jotta voit mahdollisesti parantaa sisältöjesi käytettävyyttä. Mikäli orgaaniset hakusi eivät kehity suunnitelmasi mukaisesti, on hyvä hetki tehdä uusi hakukoneoptimoinnin-analyysi ja mahdollinen avainsanatutkimus.

Analytiikka kannattaa ottaa osaksi tekemistä

Jottet tuottaisi sisältöä vain siksi, että on pakko, on analytiikka hyvä ottaa osaksi sisällöntuotantoa. Näin pystyt seuraamaan sisällöntuotannon mahdollisten uudistusten vaikutusta, analysoimaan tekemistäsi ja kehittämään sisältöäsi siihen suuntaan, mikä toimii. Pallojen lyönti silmät sidottuina voi olla turhauttavaa, mutta mitä enemmän hyödynnät analytiikkaa, sitä enemmän opit tuntemaan verkkosivukävijöitäsi. Opit, miten he liikkuvat ja mistä he pitävät.

Yrityksen sisällöntuotannon tarkoitus tulisi olla hyödyllisen tiedon ja palveluiden lähde asiakkaalle. Analytiikkaa seuraamalla opit, minkä tyyliset sisällöt ja aihepiirit kiinnostavat asiakastasi. Sen pohjalta voit kehittää sisällöistäsi sellaisia, että ne hyödyttävät asiakastasi ja samalla yritystäsi, kun ne konvertoivat yrityksellesi parempia liidejä. Analytiikan ja sisällöntuotannon yhdistäminen on tehokas ja hyödyllinen yhdistelmä, jonka avulla sisällöntuotannosta saa kaiken hyödyn irti.

Apua analytiikan tutkimiseen?

Ota yhteyttä!

Lue myös: