Mainonta vaatii rinnalleen toimivat verkkosivut

Digitaalisessa, internetin hallitsemassa, maailmassa mainospaikkoja on enemmän kuin koskaan aiemmin. Uudet sovellukset, alustat ja kanavat tuovat mainokset käyttäjien nähtäville mitä erikoisemmissa paikoissa. Mainospaikasta riippumatta digimarkkinointi vaatii rinnalleen toimivat verkkosivut.

Verkkosivut ovat yrityksen käyntikortti

Etusivu, palvelut, caset tai referenssit, yhteystiedot ja blogi. Nämä ovat usean verkkosivun rakennuspalikat. Internet on täynnä verkkosivuja, jotka on tehty Internetin alkuaikoina, ennen Internet 2.0 syntyä. Tänä päivänä verkkosivujen tehtävä on tarjota tarpeeksi tietoa, rakentaa asiantuntijuutta ja helpottaa ihmisen ostoprosessia.

Visuaalisuus, hyödylliset sisällöt, latausnopeus ja kielioppi ovat verkkosivujen peruspilarit

Aikanaan verkkosivut olivat yksisivuisia kokonaisuuksia, jossa etusivulta löytyi kaikki tarpeellinen. Internetin kasvaessa ja yritysten verkkosivujen merkityksen vakinaistuessa, sivujen sisällöissä on tapahtunut suuri muutos. Selkeä visuaalinen ulkonäkö, tiiviit ja tarpeelliset sisällöt, helppo käytettävyys, hyvä latausnopeus ja hyvin kirjoitetut sivut ovat käyttäjäkokemuksen ytimessä.

Verkkosivuja päivitetään, korjataan, hakukoneoptimoidaan ja niihin tuotetaan jatkuvaa sisältöä. Käyttäjälle halutaan tarjota mahdollisimman paljon tietoa, kun hän sitä etsii. Tämän vuoksi verkkosivujen toimivuuteen kannattaa panostaa, erityisesti, jos yritys haluaa hankkia uusia asiakkaita. Toimivat ja mielenkiintoiset verkkosivut ovat erinomainen tapa saada uusia yhteydenottoja.

Verkkosivujen helppo navigointi on avainasemassa liidinhankinnassa

Kuvitellaan, että yrityksellä on sosiaalisessa mediassa mainoksia, jotka ohjaavat asiakkaat yrityksen verkkosivuille. Yritys haluaa konvertoida verkkosivukävijöistä asiakkaita. Verkkosivuja tehdessä ei ole otettu huomioon sitä, miten verkkosivukävijä liikkuu sivuilla. Tästä syystä verkkosivukävijä jää pyörimään ympyrää ikuiseen etusivu-caset-palvelut rinkiin, kuin häntäänsä jahtaava koira. Jos verkkosivuja ei ole suunniteltu niin, että käyttäjää ohjataan palveluista yhteydenottoon tai blogista palveluihin, jää liidi helposti syntymättä.

Yhteystiedoissa vaihtoehtojen määrä on ratkaiseva

Navigoinnin lisäksi asiakaskokemukseen vaikuttaa erityisesti yhteystietojen löydettävyys. Mikäli henkilö löytää itsensä yhteystieto sivuille, mutta sivuilta löytyy vain yhteydenottolomake ilman yhteystietoja, voi henkilö jäädä verkkosivukävijäksi, joka ei koskaan konvertoidu liidiksi.

Yhteystiedoissa tulee olla eri vaihtoehtoja yhteydenottotavaksi, koska ihmiset ovat erilaisia. On henkilöitä, jotka ovat äärimmäisen allergisia puhelinsoittoihin, jonka vuoksi he haluavat mahdollisuuden ottaa yhteyttä verkossa. On ihmisiä, joiden yhteydenottolomakepyyntöihin ei koskaan ole vastattu, jonka vuoksi he haluavat lähettää sähköpostia. On myös ihmisiä, joille puhelin on paras kaveri, joten he haluavat ehdottomasti soittaa. Yhteystietojen tulee palvella kaikkia näitä henkilöitä.

Kannattaa kiinnittää huomioita myös siihen, että yhteystiedoista näkee henkilöstön vastuualueet, jotta kynnys yhteydenotolle tehdään mahdollisimman matalaksi. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa mainita myös yleinen sähköpostiosoite heille, jotka eivät tiedä, kenelle viestinsä kohdentaa.

Verkkosivut eivät ole ikuisia

Tahti, jolla ihmiset kyllästyvät asioihin, kiihtyy jatkuvasti. Yrityksen onkin hyvä uudistaa verkkosivujaan muutaman vuoden välein. Lisäksi verkkosivuja on päivitettävä vuoden aikana tasaisesti, jotta varmistetaan, että sivuilta löytyvät tiedot ovat ajan tasalla. On noloa, jos yhteystiedoista löytyy entisen toimitusjohtajan tiedot, tai jos palveluista puuttuu yrityksen tämän hetken paras palvelu. Verkkosivujen tarkkailulla varmistetaan myös, ettei sivuilta löydy rikkinäisiä linkkejä tai pikselöityneitä kuvia. Hyvännäköiset sivut ovat omiaan rakentamaan positiivista kuvaa yrityksestä ja luomaan uusia liidejä yritykselle.

Vinkkejä verkkosivukehitykseen?

Ota yhteyttä!

Lisää luettavaa:

Tutustu myös palveluihimme