Näin hyödynnät kampanjasivua liidien hankinnassa

Usean yrityksen toiminnassa liidit, potentiaaliset ostajat, ovat olennainen osa tekemistä. Oli kyseessä tuotteen tai palvelun myynti, on liidien löytäminen myös haaste monelle toimijalle. Toimivat verkkosivut, hyvin suunnitellut sisällöt ja idearikas markkinointi ovat tärkeässä roolissa liidien syntymisessä, mutta nekään eivät aina riitä. Tällöin kannattaa ottaa aseeksi kampanjasivu, landing page, jota hyödyntää liidien hankkimisessa.

Mikä on kampanjasivu?

Kampanjasivu on tiettyyn tarkoitukseen rakennettu, muista verkkosivusisällöistä irrallinen sivu. Se on löydettävissä verkosta vain tietyn ajan. Yleensä kampanjasivu rakentuu jonkin palvelun, tuotteen tai tarjouksen ympärille ja sen tarkoitus on saada verkkosivukävijä toimimaan tietyllä tavalla kuten osallistumaan kilpailuun tai lataamaan oppaan. Kampanjasivun englanninkielinen nimi, landing page, tuleekin juuri siitä ajatuksesta, että ostaja ”landautuu”, eli laskeutuu, suoraan oikealle sivulle.

Toimiva kampanjasivu on hyvän suunnitelman tulos

Toimiva kampanjasivu on takninen osa hyvin suunniteltua markkinointikokonaisuutta. Mainoksen, jolla kampanjasivulle ohjataan, tulee rakentaa tarinankaarta selkeästi. Kampanjasivuja voi hyödyntää esimerkiksi Google Ads-mainonnan ohessa. Yritys, joka tarjoaa esimerkiksi kattoremontteja, voi rakentaa syksyllä Google Ads-kampanjan ”Kattoremontit loppuvuoden ajan etuhintaan” -teeman ympärille. Kampanjassa Google Ads-mainos ohjaa kampanjaa varten luodulle kampanjasivulle, josta henkilö voi suoraan varata ajan kattoremontin tarvekartoitukseen.

Kampanjasivun on tarkoitus tehdä ostaminen, tilaaminen tai yhteydenoton varaaminen mahdollisimman helpoksi. Jos normaalisti Google Ads-mainonta ohjaisi kattoremontteja tekevän yrityksen etusivulle, nyt se ohjaa suoraan kampanjasivulle, josta remontin tilaaminen onnistuu vaivattomasti. Näin verkon asiakaspalvelu rakennetaan tehokkaasti ja asiakkaslähtöisesti.

Kampanjasivun voi rakentaa verkkosivulla tai ulkoisessa palvelussa

Kampanjasivun rakentaminen on helppoa ja rakentamiseen on useita eri tapoja. Kampanjasivun voi rakentaa irrallisena sivuna jo olemassaoleville verkkosivuille tai sen rakentamiseen voi hyödyntää ulkoisia palveluita. Esimerkiksi sähköpostiohjelma Mailchimp tarjoaa muutamia kampanjasivupohjia. Toinen valmiita pohjia tarjoava kampanjasivujen suunnitteluun tarkoitettu alusta on Unbounce. Kampanjasivua rakentaessa kannattaa huomioida yrityksen brändi, mutta kirkkaita värejä, kuvia tai tekstityylejä voi hyödyntää hieman vapaammin, kuin tavallisella verkkosivulla. Kampanjasivun on tarkoitus herättää kiinnostus ja saada henkilö ostamaan, tilaamaan tai varaamaan. Tästä syystä myös tekstisisältö on syytä miettiä tarkkaan.

Kampanjasivu on hyvä lisä liidinhankintaan

Kampanjasivu on erinomainen lisäys jokaisen yrityksen myyntiä tukevaan liidihankintaan. Hyvin suunniteltu kampanjasivu ja sen ympärille rakennettu markkinointi, antavat yritykselle mahdollisuuden lähestyä asiakkaita suoraviivaisemmin. Parhaimmassa tapauksessa kampanjasivusto ei tuota pelkästään liidejä vaan suoraa kauppaa.

Onko teillä suunnitteilla kampanja, johon tarvitsette kampanjasivun?

Ota yhteyttä!

Käy myös lukemassa nämä tekstit Stooriblogista: