Digistoori-digimarkkinointi-41-1

Miksi somestrategian tekeminen kannattaa?

Somestrategian luominen, niin kuin minkä tahansa muun strategian luominenkin, auttaa yritystä keskittämään tekemisen ennalta suunniteltuihin toimenpiteisiin, jotka auttavat pääsemään tavoiteltuun päämäärään. Tekemällä somestrategiaan pohjautuvaa markkinointia välität kuvaa järjestelmällisestä, hyvin johdetusta tekemisestä, joka tukee yrityksen liiketoimintatavoitteisiin pääsemistä. Tällöin somemarkkinointiin sijoitetun pääoman tuotto on helposti raportoitavissa johdolle.

Monessa pk-yrityksessä on alun perin lähdetty tekemään somemarkkinointia, koska ”kaikki muutkin” tekee ja ”koska siellä nyt ylipäätään pitää olla, jotta on varteenotettava toimija”. Kuulostaako tutulta? Valitettavan moni pk-yritys on tällä tiellä edelleen. Somepostauksia tehdään ennalta suunnitellun aikataulun mukaan ilman, että mietitään niiden perimmäistä tarkoitusta: mitä lisäarvoa ne tuovat liiketoiminnalle. Somemarkkinoinnista on tullut välttämätön paha, joka saattaa tuntua riippakiveltä somevastaavan selässä. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Tekemällä somestrategiaan pohjautuvaa markkinointia, sinulla on tavoitteet, jotka ohjaavat tekemistä.

Tilaa Facebook-valmennus!

 

Somestrategian tekeminen auttaa selkeyttämään tavoitteita

Somestrategia ohjaa sosiaalisen median toimenpiteitä ja kertoo, kun onnistut tai epäonnistut tekemisessäsi. Jokaisen postauksen, vastauksen, tykkäyksen ja kommentin tulisi palvella markkinoinnin tavoitteita.   

Luodessasi somestrategiaa, lähde liikkeelle siitä, että mietit tavoitteet somemarkkinoinnille: miksi markkinointia tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tavoitteet on hyvä asettaa sellaisiksi, että onnistumista on helppo mitata, mutta ei pidä unohtaa sitä, että niiden on lisäksi oltava yrityksen liiketoiminnan kannalta relevantteja. Moni yritys esimerkiksi asettaa Facebook-markkinoinnin tavoitteeksi kasvattaa yrityksen FB-seuraajien määrää, mutta mitä sitten? Toki onnistumista suhteessa tavoitteeseen on helppo mitata, mutta mitä hyötyä on seuraajamäärän kasvattamisessa yritykselle? Vastaus on, ei mitään.

Tavoitteet on hyvä pitää tarkkaan rajattuina, realistisina ja tiettyyn aikaan sidottuina. Esimerkki hyvästä tavoitteesta voisi olla esimerkiksi ”synnyttää 10 liidiä x ajan kuluessa”. Tavoitteet voivat vaihdella somekanavasta toiseen, mutta myös erityyppisten postausten välillä samassa somekanavassa. Minkälaisia tavoitteita somemarkkinoinnille asetatkin, varmista, että ne ovat linjassa yrityksen koko markkinoinnin tavoitteiden kanssa.

Keitä tavoittelet somessa?

Seuraava vaihe on miettiä, ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita, joita haluat somessa puhutella? Onko yrityksessäsi määritelty ostajapersoonat? Jos on, käytä niitä apuna. Tärkeää on, että sinulla on mielessäsi selvä kohderyhmä, jota tavoittelet. Kohderyhmän rajauksesta on apua strategian seuraavissa kohdissa, kun määrittelet mitä sisältöä, missä kanavissa ja milloin somessa jaetaan.

Mieti, minkälainen sisältö kiinnostaa kohderyhmääsi. Sen lisäksi, että mietit aihepiirejä, pohdi myös esitystapaa kohderyhmän kautta: puhutteleeko kohderyhmääsi peruspostauksia paremmin live video tai Stories? Hyödynnä eri sisältömuotoja postauksissa, mutta muista pitää sisällöt kiinnostavina ja pidä mielessä alkuperäinen tavoite.

Yrityksen ei tarvitse olla jokaisessa kanavassa

Seuraavaksi määritellään somekanavat, joissa ollaan läsnä. Yrityksen ei tarvitse olla edustettuna kaikissa kanavissa, vaan järkevämpää on valita muutama kanava, jotka otetaan haltuun, ja keskitytään luomaan niissä laadukasta sisältöä. Selvitä, käyttääkö yrityksesi tavoittelema kohderyhmä sitä somekanavaa, jossa yrityksesi haluaa olla. Jos näin ei ole, on syytä valita toinen somekanava, josta tavoitat oikean kohderyhmän.

Selkeä somestrategia auttaa löytämään kohderyhmän oikeaan aikaan oikeasta paikasta

Strategian luomisen seuraava ja viimeinen vaihe on miettiä, milloin somessa ollaan aktiivisia. Postausten aikataulutusta miettiessä on hyvä huomioida tavoittelemasi kohderyhmän somekäyttäytyminen. Milloin tavoitat heidät somesta? Jotta aikataulutus ei jää liian yleisellä tasolla mietityksi, on se hyvä konkretisoida sosiaalisen median sisältösuunnitelmaksi. Kirjoitimme aiheesta viime kuun blogissa ”Miksi tehdä sisältösuunnitelma ja mistä saan aiheita sisältöihin?” 

Onneksi olkoon! Nyt sinulla on jalkautusta vaille valmis somestrategia ja on aika viedä se käytäntöön. Kun toteutat tekemääsi somestrategiaa ja seuraat tuloksia, tulet varmasti huomaamaan, että osa asetetuista tavoitteista jopa ylittyy, kun taas osan kohdalla ei heti aikaansaada odotettuja tuloksia.

Lisää oppeja sisällöntuotantoon? Lue myös nämä:

Me autamme yrityksiä somestrategian suunnittelussa!

Ota yhteyttä!