Näin kohdennat mainoksesi Facebookissa

Facebook-mainonta on yksi tehokkaimmista ja halvimmista mainoskanavista, onnistuessaan. Kuten kaikissa muissakin mainosmuodoissa ja kanavissa, mainonnan tuloksellisuuteen vaikuttavat monet asiat – mainoksen sisältö, sijainti ja kohderyhmä. Luodessasi mainosta Facebook Business Managerissa, määrität kaikki edellä mainitut asiat. Kohderyhmän määrittäminen on tärkeimpiä asioita mainoksen toimivuuden ja budjetin tehokkaan käytön kannalta. Tässä yksinkertaiset ohjeet kohderyhmän luomiseen ja suunnitteluun.

Hyvä pohjatyö helpottaa kohdennusta

Kohderyhmiä, tai mainosjoukkoja, kuten niitä Facebook Business Managerissa kutsutaan, voi luoda lukuisia. Facebook on täynnä erilaisia kohdennustapoja kiinnostuksen kohteista parisuhdestatukseen. Jotta kohderyhmän voi suunnitella sujuvasti, kannattaa tehdä hieman taustatyötä ennen mainoksen luomista. Riippuen tuotteesta, palvelusta tai tapahtumasta, jota haluat mainostaa, kannattaa miettiä, minkälaisia ihmisiä aihe saattaa kiinnostaa. Esimerkiksi lastenvaateliikettä voi kiinnostaa erityisesti nuoret vanhemmat, kun taas rakennusliikettä tee-se-itse-rakentajat.

Markkinoijana sinun tulisi tuntea asiakkaasi. Mikäli asiakaskunnan syvempi olemus on kuitenkin mysteeri, on hyvä aloittaa kohderyhmän määrittäminen A/B-testauksella, josta kerroimme aiemmassa blogissamme. Pohjatyö tekee kohderyhmän suunnittelusta mielekkäämpää kuin hakuammuntana suunniteltu kohdennus.

Tilaa Facebook-valmennus!

 

Kohdenna ensin perustiedoilla

Lähdettäessä rakentamaan kohderyhmää, on helppo aloittaa perusasioista. Onko palvelu, tuote tai tapahtuma erityiselle ikäryhmälle, tietylle paikkakunnalle tai tietylle sukupuolelle? Alusvaateliike Turussa on järjestämässä rintaliivikampanjaa äitienpäivänä. Kampanjan mainoksia ei välttämättä kannata kohdentaa 25-vuotiaille miehille Helsingissä, jolloin kohdennuksen merkitys korostuu.

Peruskohdennuksilla on helppo aloittaa Facebook-mainonta. Paikkakuntakohtaisissa kohdennuksissa ei kannata olla liian tarkka, vaan ottaa myös lähialueet mukaan mainoksen piiriin. Lisäksi on hyvä miettiä, haluaako kohdentaa alueella asuville vai siellä vieraileville ihmisille. Perustiedot tarjoavat jo hyvän lähtökohdan kohderyhmän valinnalle.

Erityispiirteillä rajaat kohderyhmää pienemmäksi

Perustietojen jälkeen voit valita kohderyhmääsi erityispiirteitä, Facebookin ”Tarkkoja kohdennuksia”. Näitä voivat olla henkilön kiinnostuksen kohteet, harrastukset, elämäntilanne ja monet muut tiedot. Esimerkiksi lahjaliike voi kohdentaa mainoksensa ihmisille, joiden ystävät ovat juuri kihlautuneet, tai lastenvaateliike voi valita kohderyhmäänsä tietyn ikäisten lasten vanhemmat.

Vanhemmuuteen ja muihin henkilöä kuvaaviin kohdennuksiin pääsee joko kirjoittamalla avoimeen kenttään ”Vanhemmat” tai valitsemalla ”Selaa”-kohdan alta ”Demografiset tiedot” ja ”Vanhemmat”. Erityispiirteitä määrittäessä voi olla myös kokeilullinen: jos luulet lemmikkirakkaiden ihmisten sopivan tuotteesi kohderyhmään, voit laittaa kohdennukseen myös ”Lemmikit” termin. Kohdennuksia löytyy satoja erilaisia, koulutustaustasta pelaajiin, ja sinkuista eronneisiin. Erityispiirteillä tarjoat algoritmille lisäapua oikeiden ihmisten etsimiseen.

Kohderyhmä voi olla tarkka tai laaja

Hyödyntämällä erityispiirteitä, voi kohderyhmän rajata todella tarkasti. Facebookille voi tarjota useita piirteitä samassa ryhmässä, jolloin mainosta näytetään ihmisille, joilta löytyy ainakin yksi mainitsemistasi erityispiirteistä. Rajaukset voi tehdä myös äärimmäisen tarkoiksi. Valitsemalla jokaiseen rajaukseen yhden tai kaksi piirrettä, jonka jälkeen valitset uuden rajauksen kohdasta ”Rajaa kohderyhmää”, voit laittaa lisäpiirteitä. Tällöin Facebook etsii henkilöitä, jotka kuuluvat molempiin ryhmiin. Esimerkiksi lasten liikuntaleiri voi hyödyntää kohdennusta, jossa toiseen ryhmään asetetaan pienten lasten vanhemmat ja toiseen ryhmään leikkiminen tai liikunta. Näin mainos näkyy erityisesti liikunnallisille vanhemmille.

Kokeilemalla onnistut

Ensimmäistä kertaa Facebook markkinointia tehdessä, saattaa kohdennusten ja mainosten maailma tuntua sekavalta. Facebookin mainosmaailman oppii kuitenkin kokeilemalla, A/B-testaamalla erilaisia kohderyhmiä ja tutustumalla tuhansien eri kohdennusten maailmaan. Mitä enemmän kohderyhmiä tekee, sitä paremmin oppii tuntemaan myös oman kohderyhmänsä. Näin mainonnasta tulee kerta kerralta tehokkaampaa ja mielekkäämpää, niin asiakkaille kuin yritykselle itselleenkin.

Lisää vinkkejä kohdennukseen?

Ota meihin yhteyttä!

Lisää lukemista: