DSC01517-e1563878999406-1

Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa

Näin valitset oikeat kanavat yritykselle

Sosiaalinen median hyödyntäminen markkinoinnissa on järkevää, tehokasta ja tuloksellista – kunhan se on toteutettu oikein. Vielä muutama vuosi sitten markkinoilla oli ajatus siitä, että yrityksen tulee olla jokaisessa sosiaalisen median kanavassa. Monilta yrityksiltä löytyykin Facebook-sivu, jonne ei ole tehty sisältöä sitten vuoden 2017 tai Instagram-tili, josta löytyy kolme kuvaa, jotka ovat kaikki vuodelta 2018.

Sosiaalinen media on maailma, joka vie käyttäjältään niin paljon aikaa, kun hän on sille valmis antamaan. Monissa yrityksissä markkinointia hoitaa edelleen henkilö, jonka nimikkeeseen kuuluu useita muitakin termejä. Tällöin sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa voi helposti jäädä toissijaiseksi tehtäväksi kaikkien muiden töiden lomassa. Siksi onkin tärkeää valita kanavat, joissa on aktiivinen tarkkaan ja harkitusti.

Kaikissa kanavissa ei kannata, eikä pidäkään, olla

Sosiaalisen median kanavia löytyy jokaiseen lähtöön. Internetistä löytyy omat kanavansa kuville, videoille, teksteille, mielipiteille, vinkeille ja lähes mille tahansa muulle toiminnolle tai luomukselle. Yrityksen ei kannata haalia verkkosivujensa etusivuille linkkejä joka ikiseen kanavaan, jos he eivät kykene tuottamaan kyseisiin kanaviin toimivaa sisältöä tai jos kohderyhmä liikkuu aivan toisessa kanavassa.

Näin valitset oikeat sosiaalisen median kanavat yrityksellesi:

1. Kohderyhmä

Nykyään, kun sosiaalisen median kanavia löytyy useampia kuin valtioita maailmasta, on hyvä aloittaa kanavavalintansa kohderyhmän mietinnästä. Kelle luot sisältöä kanavassasi? Ovatko kohderyhmääsi potentiaaliset uudet asiakkaat, yrityksen työntekijät tai potentiaaliset uudet työntekijät? Onko kohderyhmäsi pääasiassa Pk-seudun alle 40-vuotiaat vai Seinäjoen yli 60-vuotiaat? Onko kohderyhmäsi jollain tavalla demografisoitavissa tai sopiiko palvelusi tai tuotteesi kaikille? Tavoitteletko yksityishenkilöitä B2C-kohderyhmässä vai yrityspäättäjiä B2B-puolella?

Vastaamalla näihin kysymyksiin saat selkeän kuvan siitä, missä kanavissa sinun tulee olla aktiivinen. Jos kohderyhmäsi on alle 20-vuotiaat, voivat esimerkiksi Snapchat ja TikTok olla yrityksesi kanavat. Mikäli tavoittelet asiakaskuntaa, joihin kuuluu pääasiassa yrityspäättäjät, voi LinkedIn olla valitsemasi kanava.

2. Sisältömuoto

Kun olet rajannut mahdollisen kanavavalintasi muutamaan, on hyvä tutustua sisältöihin, joita kanavissa jaetaan. Jos yrityksellä ei ole minkäänlaista innostusta videoiden tekemiseen, ei Youtube-kanavan perustaminen ole perusteltua, ellei sisällöntuotantoon suostuta oikeasti panostamaan. Sama pätee siihen, jos kokee, että yritys tavoittelee päättäjiä, jotka liikkuvat Twitterissä ja LinkedInissä. Mikäli sisällöntuotantoon voidaan käyttää vain kymmenen minuuttia viikossa, ei Twitterin valinta ole kannattavaa, mutta LinkedIn puolestaan voi tukea yrityksen tarpeita.

3. Ajankäyttö

Aiemmassa blogitekstissä puhuimme sosiaalisen median sosiaalisuudesta. Sosiaalisuus vie aikaa, jonka vuoksi myös sosiaalinen media vie, oikein tehtynä, yrityksen kallisarvoisia minuutteja. Näin yrityksen täytyy olla todella realistinen sen suhteen, miten paljon resursseja on käytettävissä sosiaalisen median sisältöjen luomiseen ja yleisön kanssa keskusteluun. Mikäli kanavaksi valitaan esimerkiksi Instagram, on hyvä miettiä, hyödyntääkö yritys myös Instagram Stories -toimintoa, jonne sisältöä kannattaa tuottaa lähes päivittäin. Mikäli kanavaksi valikoituu LinkedIn, on käyttäjien hyvä osallistua keskusteluihin ja tykätä myös muiden käyttäjien sisällöistä aktiivisesti. Tutustumalla kanavan käyttöön etukäteen, ei ajankäyttö tule yllätyksenä kanavan tai sivun luomisen jälkeen.

4. Ajastamismahdollisuudet

Vaikka reaktiivisuus ja sosiaalisuus ovatkin sosiaalisen median ytimessä, on yrityksen hyvä perehtyä sisällön ajastamismahdollisuuksiin kanavavalintoja tehdessä. Ajastamalla varmistetaan, että sivuille ilmestyy tasaisesti uutta sisältöä. Vaikka osa sisällöistä ajastettaisiin, on kaikkiin sisältöihin tuleviin reaktioihin kyettävä vastaamaan, myös ajastettuihin, jotteivat kanavat kuihdu kiireiden keskellä. Esimerkiksi Facebookissa voi ajastaa sivuilleen sisältöä hamaan tulevaisuuteen saakka, kun taas Instagramissa ajastaminen on haasteellisempaa. On olemassa useita kolmannen osapuolen sivuja ja palveluja, joilla ajastaminen on mahdollista, mutta esimerkiksi Instagram Stories -tarinoiden ajastaminen on edelleen joko mahdotonta tai haastavaa. Perehtymällä ajastamismahdollisuuksiin parantaa ymmärrystä kanavan käyttöön vaaditusta ajasta. Täytyykö julkaisu olla ylhäällä kalenterissa, vai voiko sen ajastaa kanavalla ilmestymään tiettyinä sovittuina aikoina?

Kanavavalintoihin kannattaa käyttää aikaa ja valita ne kanavat, joiden kohdalla yritys on miettinyt ainakin kolmea edellä esitetyistä neljästä kohdasta. Samalla on hyvä muistaa, että kaiken sisällöntuotannon takana on oma palo ja innostus tekemiseen. Jos yritys valitsee kanavat, joissa kaikki kohderyhmäläiset ovat, mutta yrityksen omat tekijät vihaavat kanavien käyttöä, ei sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa varmasti tuota tulosta. Vaakakupissa yrityksen oma innostus tekemistä kohtaan painaa yhtä paljon, kuin kaikki muut kohdat. Kanavavalinnoissa onkin hyvä pitää mielessä, että sosiaalisessa mediassa myös yritystilien takana on ihminen, jonka innostuminen omista sisällöistään paistaa kilometrien päähän.

 

Tilaa Facebook-valmennus!


Haluatko lukea lisää? Tutustu näihin:

Kaipaako yrityksesi apua kanavavalinnoissa?

Me autamme!