Digimarkkinointi, digitaalinen markkinointi, sosiaalinen media, digistoori, uudet verkkosivut-142

Uuden liidin huolinta – näin vältät lämpimän liidin jäähtymisen

Yrityksesi on tuottanut liidinhankintaa varten ladattavia sisältöjä, luonut uudet konversiopisteet ja asettanut call-to-action -painikkeita sopiviin blogiteksteihin. Liidinhankintakoneisto lähtee pyörimään ja uusia liidejä syntyy viikoittain. Syntyneet liidit kontaktoidaan systemaattisesti kerran kuukaudessa, jolloin heille lähetetään sähköposti. Mikäli liidit eivät sähköpostin saatuaan itse aktivoidu yhteydenottoon, niiden olemassaolo unohtuu kiireen keskellä. Puolen vuoden päästä johtoryhmän palaverissa pohditaan, oliko liidinhankintaan ylipäätään järkevää investoida ja todetaan, että kaikki saadut liidit ovat varmasti huonoja, koska yhtään uutta kauppaa ei ole saatu. Todellisuudessa ongelma on kuitenkin liidinhankinnan jälkityössä eikä liideissä itsessään.

Liidien huolinnassa nopeus on valttia

Lämpimät liidit tuovat yrityksen tekemiseen jännitystä. On kuin yrityksellä olisi käsissään tulikuuma peruna, joka tulee pitää lämpimänä mahdollisimman pitkään. Valitettavan usein peruna unohtuu pöydälle ja se viilenee ja nahistuu. Kuten esimerkin perunalle, myös lämpimälle liidille nopeus ensikosketuksen ja jatkotoimenpiteiden välillä on kaikki kaikessa.

Mikäli liidinhankinnan keinona on käytetty ladattavaa opasta, on liidin huolinta hyvä aloittaa kiitosviestillä. ”Lähetä/Tilaa”-toiminnon jälkeen tulisi käyttäjälle ilmestyä viesti, jossa häntä kiitetään oppaan latauksesta ja kerrotaan lisäohjeita. Jos opas on esimerkiksi lähetetty henkilölle sähköpostitse, on tässä vaiheessa hyvä kertoa, että lukijan kannattaa katsoa myös roskapostikansio, jos opas ei ole tullut perille.

Kiitosviestin lisäksi kannattaa miettiä valmiiksi, miten ostopolku jatkuu. Lähestytäänkö liidiä esimerkiksi sähköpostiketjulla, jossa kerrotaan lisää oppaan aiheesta? Vai soittaako yrityksen myyjä hänelle latausta seuraavana arkipäivänä kertoakseen yrityksen muista palveluista? Jos ostopolkua ei ole suunniteltu etukäteen, on vaarana, että arjen kiireet ajavat liidinhuolinnan ja uusasiakashankinnan edelle.

Markkinoinnin automaatio osana liidinhuolintaa

Liidinhuolinnan voi hoitaa usealla eri menetelmällä. Huolinnan voi hoitaa manuaalisesti, jolloin yrityksen työntekijä irrottaa hankitut liidit ja tekee ostopolkuun suunnitellut toimenpiteet. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että markkinointiassistentti irrottaa kampanjasivulta oppaan ladanneiden yhteystiedot, lataa ne sähköpostijärjestelmään ja lähettää heille sähköpostia. Sähköpostien lähettämisen jälkeen markkinointiassistentti katsoo, ketkä ovat avanneet sähköpostin ja toimittaa vuorostaan tämän listan myynnin työntekijöille. Myynnin työntekijät kontaktoivat liidit, vaikka he eivät ole täysin varmoja, minkälaisilla viesteillä kyseisiä henkilöitä on lähestytty.

Toinen mahdollisuus on hyödyntää liidien huolinnassa erilaisia integraatioita. Unbouncessa toteutettu kapanjasivusto mahdollistaa oppaan lataamisen. Latauksen jälkeinen integraatio liittää automaattisesti oppaan ladanneen henkilön uutiskirjelistalle Mailchimpiin. Uutiskirjeen lähetys on ajastettu tapahtumaan tietyn ajan kuluttua oppaan lataamisesta.

Kolmas tapa huolehtia liideistä on hyödyntää jotakin markkinoinnin automaatiojärjestelmää. Yksi tunnetuimmista markkinoinnin automaatiojärjestelmistä on kansainvälinen myynnin ja markkinoinnin ohjelmistojätti Hubspot.

Hubspotissa voit huolehtia sosiaalisen median markkinoinnista, kampanjasivusta ja sähköposteista saman järjestelmän avulla. Samalta alustalta operoitavat työkalut ja kanavat mahdollistavat reaaliaikaisen tiedonkulun, jossa sekä myynnin että markkinoinnin henkilöstöllä on pääsy tietoihin, joista selviää, millaista viestintää liidi on saanut yhteydenottohetkeä ennen. Näin markkinointi tukee myös myyntiä.

Unohdettu liidi on hukkaan heitetty mahdollisuus

Liidienhankinta on tärkeä osa yrityksen kasvumahdollisuuksia. Mikäli hankittu liidi unohdetaan uuninpankolle pölyttymään, on unohdettu liidi hukkaan heitetty mahdollisuus. Vaarana on myös, että liidi muistaa, ettei häneen koskaan oltu yhteydessä, joka vuorostaan jättää yrityksestä karvaan maun. Tämän vuoksi liidinhankinnan lisäksi liidinhuolintaan käytetty energia on tärkeä osa myyntiä. Panostamalla molempiin, liidinhankintaan ja -huolintaan, varmistaa yritys, ettei yksikään potentiaalinen kauppa mene sivu suun.

Oletko kiinnostunut markkinoinnin automaatiosta ja haluat kuulla aiheesta lisää?

Ota meihin yhteyttä!

Me olemme liidinhankinnan ammattilaisia. Käy lukemassa ainakin nämä blogitekstimme aiheesta:

Tutustu myös palveluihimme